︎ Vunzige Deuntjes op Mysteryland. Foto Esmay Wagemans
︎ Gepubliceerd op 8 december 2019


12 december in De Balie: debatavond over het huidige festivalklimaat


Terwijl het aantal festivals in Amsterdam steeds verder afneemt, blijven de spanningen tussen festivalorganisaties, bewoners en het stadsbestuur bestaan. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen weer kan genieten van het festivalseizoen? VD Events organiseert donderdag 12 december Meer of minder: het huidige festivalklimaat in Amsterdam in De Balie. 

Kijk het debat terug in de video onderaan dit artikel

Ze nemen een prominente plek in tijdens de zomermaanden: de vele festivals die Amsterdam rijk is. Ieder seizoen weer trekken miljoenen bezoekers van heinde en verre naar de hoofdstad om te genieten van een breed scala aan evenementen.

Hoewel uit onderzoek blijkt dat het aantal festivals sinds 2016 met een kwart is afgenomen, lijkt de weerzin jegens festivals met de jaren alleen maar groter te worden. Steeds meer organisaties botsen met de gemeente of omwonenden, komen negatief in de publiciteit, of zien locaties voor (kleinschalige) evenementen beperkt worden in de mogelijkheden. De onderlinge verhoudingen tussen de evenementenindustrie, het lokale bestuur en inwoners van de stad lijken te zijn vertroebeld.

Daarom roept VD Events (festivalorganisator van o.a. Vunzige Deuntjes Festival en Parels van de Stad) nu op tot een dialoog omtrent het hoofdstedelijke festival-klimaat. Tijdens een avondvullend programma gaan organisaties, gemeente en bewoners met elkaar in gesprek over de huidige situatie in het festivallandschap.

Waar liggen de knelpunten voor alle betrokken partijen? Hoe kan op een constructieve manier gezocht worden naar oplossingen voor de wederzijdse irritaties? Kortom: hoe zorgen we er gezamenlijk voor dat iedereen weer kan genieten van de Amsterdamse zomers?

Meng je ook in het dialoog en kom donderdag 11 december (19:45-21:00 uur) naar De Balie. Toegang is gratis, wel even aanmelden.

Ook wordt het debat live op AT5 uitgezonden.

︎aanmelden kan hier