img_6378-kopie-cropped-4

Manifest

8 van de N8

Amsterdam, een stad met een dynamische nachtcultuur voor iedereen!

Constatering: Dag en nacht hebben een verschillende dynamiek en daar moeten we gebruik van maken.

Visie op de nacht

 • Cultureel divers en sociaal en etnisch inclusief. De nacht prikkelt, zoekt de grenzen op en heeft zo een andere functie (en waarde) dan de dag
 • Een visie en feiten moeten het gemeentelijk beleid aangaande het nachtleven bepalen, niet de emoties van een minderheid
 • Kwaliteit en inhoud van het nachtelijke programma moeten voorop staan, niet het chique meubilair of de dure champagne
 • Durf ook te falen, alleen dan vindt er innovatie plaats
 • Top down en bottom up structuren moeten aanwezig zijn, anders verandert er niets
 • Goede samenwerking tussen stadsbestuur en nachtleven. Via Stichting N8MB krijgt stadsbestuur nieuwe ideeën over nachtleven aangereikt. Stadsbestuur en politiek integreren ze in uitvoerbaar beleid
 • Zichtbaarheid en erkenning zijn de basis voor verandering
 • Als we de problemen niet durven te benoemen zal er geen erkenning zijn die de basis vormt voor gedragsbeïnvloeding

Nut van de rol van de nachtburgemeester

 • Bewaken van de belangen van de Amsterdamse Nacht
 • Verbinden van mensen en organisaties
 • Spotten van nachtelijke trends
 • Nachtcultuur maatschappelijk en politiek agenderen
 • Stimuleren van subculturen

Waarom is de nacht belangrijk voor de Amsterdamse politiek?

De politiek wil jongeren vertegenwoordigen, dus zullen zij ook de Amsterdamse nachtcultuur serieus moeten nemen. Daarom bevelen wij aan onderstaande 8 van de N8 punten actief op te nemen in de verkiezingsprogramma’s.

De 8 van de N8

1. Amsterdam moet de lieve stad van wijlen Eberhard van der Laan blijven waar iedereen zichzelf kan zijn

Jong/oud, zwart/wit, hoog- of laagopgeleid. De kracht is dat iedereen anders is. Verschillende groepen ontmoeten elkaar in de nacht. Benoem waar het goed gaat. Naming and faming. De nacht biedt mogelijkheden om mensen met elkaar in contact te blijven brengen. In de nacht heb je iets met iedereen. Je bent samen uit. Verbinding door interesse, dat kenmerkte Eberhard van der Laan en dat is ook de kracht van de nacht.

2. Stop geweld en discriminatie LHBTIQ+

Veiligheid is een voorwaarde om je vrij te voelen. Zorg voor een veilig uitgaansleven. In de Amsterdamse nacht moet iedereen zich kunnen uiten en veilig genoeg voelen om zich in zijn volle creativiteit te laten zien. Vrij van discriminatie, vrij van geweld, vrij van seksisme. Op scholen blijven onderwijzen: iedereen hoort erbij, club code(awareness), kennis over de scene (wat is de behoefte van de bezoekers) zal naar een veranderd inzicht leiden.

3. Om werkelijk de nachtcultuur te kunnen begrijpen is een nachtleven-/festivalspecialist voor elke politieke partij een noodzaak

Zolang niet elke partij een specialist nachtleven heeft zullen we nooit de nachtstad worden die we kunnen zijn. De nachtburgemeester helpt graag om de kennis over de nacht bij alle partijen omhoog te brengen. Maar het nachtleven is meer dan een portefeuille van de burgemeester. Nachtleven is meer dan openbare orde.
Het debat moet op niveau gevoerd worden: College en Raad moeten meer over de nacht nadenken en een visie hebben. Jongeren gaan nu niet naar de politiek, simpelweg omdat ze niet weten wie ze moeten bellen. Een specialist Nachtleven is nodig binnen elke partij om een handreiking te doen naar de nachtcultuur.

4. Creëer kansen voor subculturen

Kijk naar wat de stad (nog) niet heeft qua nachtleven/festivals. Aanwas van onderaf, talentontwikkeling, voorkom segregatie. Hedendaagse subculturen worden main stream in de toekomst. Geef plek aan jongeren om te experimenteren, gemeente doe niet moeilijk. Leg geen onnodige regels op. Training vanuit gemeente om kleinschalige niet-commerciële initiatieven veilig te laten plaatsvinden. Andere steden, zoals Berlijn, zijn hierin verder dan Amsterdam. Zij zien de waarde van deze initiatieven voor het stedelijk weefsel.

5. Bescherm de vrije culturele ruimte

Door de commercie neemt de druk op de stad toe. Stop met de verkoop van gemeentelijk vastgoed aan commerciële partijen en voorkom dat de gemeente hierdoor de grip en regie op de stad verliest. Bijsturen is dan niet meer mogelijk. Het creatieve kapitaal van de stad gaat voor financieel kapitaal. Stel het ‘Agent of change’ principe in, waardoor bijv. de nieuwkomer/projectontwikkelaar betaalt voor geluidsisolatie en niet andersom. Houd bij nieuwe stedelijke uitbreidingen rekening met wat er daar ’s nachts kan gebeuren. Wonen, werken, kinderen, winkelen, mobiliteit maar ook de nacht. Temporeel bestemmingsplan. Niet alleen wat er gebeurt en waar, maar ook wanneer. Efficiënt gebruik maken van de ruimte. Regel dit in het bestemmingplan.

6. Vrouwen aan de knoppen

Het nachtleven wordt veelal gedomineerd door mannen, waardoor er weinig goede vrouwelijke rolmodellen zijn, kennisoverdracht niet bevorderd wordt en er te weinig sisterhood kan ontstaan. Maak hier actief plannen voor. We hebben meer stageplekken nodig voor vrouwen en ook safe spaces zijn van belang. Eis betere opleiding voor beveiligers van clubeigenaren. Nachtclubs zijn de voorlopers, maar bij bar-dancings en disco’s, daar moet de verandering ook voelbaar zijn.

7. Amsterdam de klok rond

Amsterdam moet doorgaan het nachtelijke culturele aanbod te vergroten. Nieuwe 24uurs vergunningen zijn nodig om het aanbod te diversifiëren. Hierbij moet de nadruk liggen op het experiment. Dus niet enkel grote clubs met grote dansvloeren maar ook kleine locaties met een lage drempel voor jong talent om te starten. Leg dit vast in het bestemmingplan en geef voorrang aan deze initiatieven bij verdelen vergunningen door het creatieve adviesteam van de burgemeester.

8. Programmeer de nachtelijke stad, zet in op kwaliteit

Stel een stadscurator aan die een actieve rol speelt en een visie ontwikkelt voor het aanbod van de nachtcultuur. Laat de stad niet enkel over aan de commercie. Van een passieve naar een actieve rol. Stimuleer diversiteit van het culturele aanbod voor festivals en clubs.