Touria Meliani (rechts) met de Amsterdamse Kunstraad. Foto Zara Arif
Gepubliceerd op 27 november 2019


Eerste nachtvisie van gemeente Amsterdam in de maak


Gemeente Amsterdam komt in het najaar van 2020 voor het eerst met een nachtvisie. Dat staat in de kunst en cultuurnota 2021-2024, waarvan de hoofdlijnen 15 december door wethouder Touria zijn gepresenteerd.


“Er wordt een nachtvisie geschreven, omdat de nacht wat mij betreft een plek is waar veel nieuwe kunstvormen ontstaan en waar prachtige makers zijn die wij overdag niet zien”, aldus Meliani. Vanuit (kick)boxclub Boogieland presenteerde zij de hoofdlijnen uit de nota De kracht van kunst en cultuur, waarin ze uiteenzet hoe volgens haar de gemeentelijke kunst- en cultuursubsidie moeten worden verdeeld in 2021-2024.

Het is voor het eerst in de geschiedenis dat nachtcultuur expliciet wordt genoemd in de kunst en cultuurnota van gemeente Amsterdam. Daarin valt onder meer te lezen dat het college werkt aan een aparte visie op nachtcultuur, dat in het najaar van 2020 af moet zijn.

Daarbij ligt de focus op het plaats bieden aan experiment en vernieuwing, en het versterken van de verbinding tussen het dag- en nachtleven, zo is te lezen in de nota. “We willen benadrukken dat de nachtcultuur belangrijk is voor Amsterdam; dat er ruimte moet zijn waar ‘dingen kunnen ontstaan’, ruimte die nog geen concrete invulling heeft.”

Om te verkennen wat er nodig is voor het beschermen en verrijken van de nachtcultuur in Amsterdam, zal de gemeente in gesprek gaan met een brede vertegenwoordiging uit het Amsterdamse nachtleven. Ook Stichting N8BM A’DAM is daarbij betrokken.

UITGELICHT: NACHTCULTUUR KUNST EN CULTUUR NOTA


  • “De Cultuurmonitor 2019 bevat voor het eerst vragen over de nachtcultuur in Amsterdam — zo komen we meer te weten over hoe het publiek die cultuur ervaart.”
  • “[Er] komt er in 2020 een proef met een nachtmetro als onderdeel van de Agenda Autoluw.” 
  • “Het aantal locaties met 24-uursvergunningen [wordt] uitgebreid van 10 naar 15.”
  • “We verkennen hoe we maximaal plaats kunnen bieden aan dag- en nachtcultuurinitiatieven, zowel tijdelijke als permanente. De broedplaatsen zijn daarvoor een ideaal podium. In het Broedplaatsenbeleid 2019-2024 wordt nu al waar mogelijk een koppeling gemaakt met nachtcultuurinitiatieven.” 
  • “Ook de (nog te ontwikkelen) openlucht broedplaats voor experiment, festivals en talentontwikkeling zal een verbinding maken met alternatieve scene en de nachtinitiatieven.”

︎lees het volledige document hier