NIEUWS

Gemeente trekt stekker uit festivalterrein N1

Evenementenbeleid verder onder druk


Festivalbezoekers. Foto Vonecia Carswell

Amsterdam schrapt de plannen voor het festivalterrein N1. Daarmee verdwijnt er weer een evenemententerrein uit de stad. Gemeente Amsterdam vindt het bouwen van kantoorpanden belangrijker dan ruimte bieden aan cultuur. D66 heeft inmiddels hierover een spoeddebat aangevraagd.

Met het stopzetten van het N1-terrein, zet de gemeente een streep door een van de voorwaarden uit het evenementenbeleid. Daarin is afgesproken dat het terrein voor meerder jaren zou bestaan, niet voor maar één jaar. Hierdoor is er onduidelijkheid ontstaan over het huidige beleid en de beschikbare festivallocaties in de komende jaren.  D66-raadslid Marijn Bosman heeft een spoeddebat aangevraagd om opheldering te krijgen.

Het evenementenbeleid dat vorig jaar is geïntroduceerd is met zorg tot stand gekomen, waarbij buurtbewoners, festivalorganisatoren en de gemeente zijn gehoord. Stichting N8BM A'DAM is een van de partijen die twee jaar heeft gewerkt aan het evenementenbeleid.