United We Stream in NYX. Foto Pelle Menke

Het coalitieakkoord is gepresenteerd: wat staat er in over nachtcultuur?


Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart werd de PvdA in Amsterdam gekozen tot winnende partij. De PvdA heeft een coalitie gevormd met D66 en GroenLinks. Vandaag presenteerden zij het coalitieakkoord. Wat staat erin over nachtcultuur?


Gepubliceerd op 25 mei 2022. Tekst Ramon de Lima

Clubs als cultuurinstelling


De gemeente Amsterdam wil onderzoeken hoe clubs aangemerkt kunnen worden als culturele instelling zodat ze beter beschermd kunnen worden. In Berlijn is dit al het geval; clubs hebben daar sinds kort dezelfde status als musea en operahuizen, wij zijn blij dat Amsterdam dit voorbeeld wil volgen. De erkenning van nachtcultuur als cultuur is een van onze belangrijkste doelstellingen. Dit doen wij onder meer door nachtcultuur op de politieke en maatschappelijke agenda te zetten. Zo maakten wij vorig jaar de aanzet om de Nederlandse nachtcultuur te erkennen als immaterieel erfgoed.

Ruimere openingstijden


Concreet wordt er in het coalitieakkoord gesproken over meer 24-uursvergunningen en meer verlaatjes (een tijdelijke verruiming van de sluitingstijd die clubs een aantal keer per jaar kunnen aanvragen), waardoor clubs langer open kunnen blijven en zo meer vrijheid hebben om te experimenteren met hun programma. N8BM maakt deel uit van het team dat de gemeente adviseert over de 24-uursvergunningen en drong al eerder aan op het uitbreiden van de 24-uursvergunningen en verlaatjes.

Ruimte voor nachtleven bij gebiedsontwikkeling


In gebiedsontwikkelingen wordt “expliciet ruimte gemaakt” voor nachtcultuur en wordt gekeken naar tijdelijke invulling, zo lezen we in het coalitieakkoord. De gemeente wil “actief kijken” waar er ruimte voor nachtleven kan worden toegevoegd. Daarnaast willen ze zorgen dat er genoeg ruimte is voor festivals en rafelranden in de stad. Het gebrek aan (betaalbare) ruimte zorgt al jaren voor grote druk op de nachtcultuur in Amsterdam. Clubs worden steeds verder buiten de stad gedrukt en de hoge huren verslechteren het diverse aanbod. Beleid hiervoor is dus hard nodig.

Uitvoering nachtvisie


Vorig jaar juni heeft de gemeente de nachtvisie gepresenteerd en heeft daarmee de eerste stap gezet richting het ontwikkelen van het gemeentelijk beleid voor nachtcultuur. Er zijn nog veel stappen te nemen, weinig in het coalitieakkoord is concreet. Het is nu aan de kersverse coalitie om werk  te maken van de beloftes in de nachtvisie. Met in de aanvoering wethouder Touria Meliani (Cultuur), die de eerste nachtvisie van de gemeente presenteerde; zij mag aan een tweede termijn beginnen.

We kijken ernaar uit om met het nieuwe college samen te werken aan een levendig, divers en inclusief nachtleven voor elke Amsterdammer.


︎︎︎leest het coalitieakkoord