Model Spaces Amsterdam

maakt ruimte voor experimentFoto Cedrik Mosquera / Unsplash

Tijdens De Nachttafel met o.a. wethouders Kunst & Cultuur Touria Meliani heeft de stichting een plan gepresenteerd om de stad toegankelijk te houden voor nieuwe makers.

Het project richt zich op het faciliteren van plaatsen in de publieke ruimte, waar Amsterdammers non-commerciële, culturele evenementen kunnen organiseren via een versimpelde toegangsprocedure. Oftewel: je hoeft niet je bankrekening te laten zien of een garantstelling te hebben, noch hoef je allerlei vergunningen aan te vragen. De Stichting werkt hiervoor samen met Liese Kingma, mede-oprichter Kollektiv Spieltrieb.

In Berlijn wordt nu volop geëxperimenteerd met het model waarbij publieke ruimtes bijvoorbeeld voor gratis toegankelijke non-commerciële open airs worden gereserveerd.

In maart is er een onderzoeksvoorstel ingediend bij Bureau Broedplaatsen en Ruimte & Duurzaamheid. Inmiddels is de stichting gestart met het vooronderzoek in opdracht van Bureau Broedplaatsen.