Model Spaces Amsterdam

experiment in de publieke ruimteFoto Cedrik Mosquera / UnsplashTijdens De Nachttafel met o.a. wethouders Kunst & Cultuur Touria Meliani heeft Stichting N8BM A’DAM een plan gepresenteerd om de stad toegankelijk te houden voor cultuurmakers van nu en de toekomst.


Het project richt zich op het faciliteren van plekken in de publieke ruimte, voor non-commerciële, culturele activiteiten kunnen plaatsvinden.

Het haalde zelfs het coalitieakkoord: “We ontwikkelen een broedplaats in de openbare ruimte voor experimentele festivals gericht op talentontwikkeling en experimentele kunst.” Mooie woorden, maar het is tijd voor actie.

Het project bleek succesvol en kreeg een vervolg in 2019, dat zich focust op de verdere fysieke ontwikkeling van verschillende aangewezen Model Spaces.

organiseren via een versimpelde toegangsprocedure. Oftewel: je hoeft niet je bankrekening te laten zien of een garantstelling te hebben, noch hoef je allerlei vergunningen aan te vragen. De Stichting werkt hiervoor samen met Liese Kingma, mede-oprichter Kollektiv Spieltrieb.

In Berlijn wordt nu volop geëxperimenteerd met het model waarbij publieke ruimtes bijvoorbeeld voor gratis toegankelijke non-commerciële open airs worden gereserveerd.

In maart is er een onderzoeksvoorstel ingediend bij Bureau Broedplaatsen en Ruimte & Duurzaamheid. Inmiddels is de stichting gestart met het vooronderzoek in opdracht van Bureau Broedplaatsen.