Nachtburgemeester presenteert alternatief plan voor het Erotisch Centrum


Op maandag 4 september heeft de Nachtburgemeester van Amsterdam een alternatief plan voor de locatie van het Erotisch Centrum gepresenteerd. Met dit plan reageert de Nachtburgemeester op de ontstane onvrede in het Wallengebied, de stadsdelen Noord en Zuid, en in de rest van de stad. Het alternatieve plan zou ruimte bieden voor sekswerk en erotiek in het centrum, terwijl  overmatige drukte wordt aangepakt. Op 14 september spreekt de Amsterdamse gemeenteraad over de locatie van het Erotisch Centrum.


Gepubliceerd op 4 september 2023.

Op maandag 4 september heeft de Nachtburgemeester van Amsterdam een alternatief plan voor de locatie van het Erotisch Centrum gepresenteerd. Met dit plan reageert de Nachtburgemeester op de ontstane onvrede in het Wallengebied, de stadsdelen Noord en Zuid, en in de rest van de stad. Het alternatieve plan zou ruimte bieden voor sekswerk en erotiek in het centrum, terwijl  overmatige drukte wordt aangepakt. Op 14 september spreekt de Amsterdamse gemeenteraad over de locatie van het Erotisch Centrum.

De Nachtburgemeester wijst met dit plan op de mogelijkheid om de doelen van het Erotisch Centrum te verwezenlijken in het oude centrum. Kern van het plan is om het aantal bezoekers over een groter gebied te verspreiden. Dit kan gerealiseerd worden door aan de randen van het Wallengebied (toegankelijke) publieke ruimte en extra sekswerkplekken te realiseren. Als reëele alternatieven wordt gekeken naar het Blaauwlakenblok en het Sint Annenkwartier. Verder moet het lokaal overleg geïntensiveerd worden, en wordt er opgeroepen tot een nieuwe veiligheidsaanpak in het Wallengebied.

Deze alternatieve visie is opgesteld in samenwerking met bewoners, lokale ondernemers en sekswerkbonden (waaronder het PIC en het team van Queer Amsterdam’s sekswerkdag). 

Wij roepen de Amsterdamse Gemeenteraad op dit alternatieve plan serieus te nemen en mee te nemen in de verdere besluitvorming rondom het Erotisch Centrum.