Nachtraad

De nachtraad is het adviesorgaan Stichting N8BM A’DAM en bestaat uit twaalf leden die allen werkzaam zijn in het nachtleven. De nachtraad is onverdeeld in vier deelraden met elk hun eigen thema.

Deelraden en leden


De nachtraad heeft een diverse samenstelling welke een accurate afspiegeling is van de Amsterdamse (nacht)bevolkingssamenstelling.

Nachtclubs
Tamara Le Blanc (NYX)
Ernst Mertens (De School)
Pieter de Kroon/Rob Galjoen (Overleg Amsterdamse Clubs)

Festivals
Sjoerd Wynia (ID&T/AIR)
Ephrem Oskamp (Loveland)
Daniel van Drunen (Chasing the Hihat)

Veiligheid & regelgeving
Natasja Veenboer (Awakenings)
Judith Noijen (Jellinek)
Martijn Diepenhorst (Rohe advocaten)

Nachtcultuur & diversiteit
Jan Willem van der Ven (Amsterdam Dance Event)
Robin alias Diva Mayday (Mayday)
Meredith Greer (Museumnacht)

Werkzaamheden en doelstelling


De nachtraad fungeert als adviesorgaan van de stichting. Zij dient beschikbaar te zijn voor het geven van advies. De nachtraad heeft ook een signalerende functie. Zij is de schakel naar het werkveld waarin de stichting zich begeeft.

De nachtraad meld bij het bestuur urgente of actuele zaken waarvan zij vindt dat er aandach aan geschonken moet worden. Het bestuur is verplicht deze voorstellen in overweging te nemen.

Duur en zitting


Elk lid neemt voor maximaal twee jaar plaats, mits deze persoon zelf aan wil blijven en de nachtraad unaniem daarmee akkoord gaat. De gehele nachtraad komt twee maal per jaar samen. De deelraden komen vier maal per jaar samen of als er noodzaak toe is.

Organisatiestructuur


De nachtraad wordt officieel opgenomen in de statuten van de Stichting N8BM A’DAM.

Het bestuur is verplicht voorstellen van de nachtraad in overweging te nemen, maar blijft als orgaan onafhankelijk. Indien het handelen van het bestuur niet in lijn ligt met wat er in het werkveld speelt, kan de nachtraad haar ongenoegen uiten aan de Raad van Toezicht.

De raad van toezicht bekijkt of dit gegrond is en is bevoegd om het bestuur te corrigeren of in het uiterste geval uit zijn functie te verheffen.

De RvT blijft ten alle tijden toezichthouder.