Organisatie

In Amsterdam is het nachtburgemeesterschap een geïnstitutionaliseerde functie, die sinds 2014 verbonden is aan Stichting N8BM A’DAM.


Stichting N8BM A’DAM is een onafhankelijk stichting die zich inzet voor een levendig, divers en inclusief nachtleven. Dit doen wij door mensen en organisaties met elkaar te verbinden. Daarnaast houden we de sociale en maatschappelijke ontwikkelingen binnen de nachtcultuur scherp in de gaten en zetten waar nodig nieuwe ontwikkelingen in gang.

Stichting N8BM A’DAM is in 2014 opgericht als onderdeel van de professionalisering van de nachtburgemeester in Amsterdam. Het nachtburgemeesterschap is in toenemende mate van belang voor de Amsterdamse nacht.

Dankzij de professionaliseringsslag krijgen toekomstige nachtburgemeesters meer mogelijkheden om hun idealen te verwezenlijken. Zo kan Stichting N8BM A’DAM doorgroeien naar een invloedrijk instituut dat zich blijft inzetten voor de kwaliteit van de Amsterdamse nachtcultuur.

De structuur van de stichting is als volgt opgebouwd:

Bestuur

Het bestuur is het uitvoerend en strategisch orgaan van de stichting.

Ramon de Lima
voorzitter


Helena Castro
secretaris

Thomas van der Jagt
penningmeester

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is toezichthouder van het bestuur.

Marco de Goede
Voormalig gemeenteraadslid en initiatiefnemer van het fenomeen nachtburgemeester in 2006

Bjorn Schipper

Advocaat gespecialiseerd in intellectuele eigendomsrechten in relatie tot muziek, entertainment, events, media, design, mode en fotografie

Jasper Goossen
Managing partner van Apenkooi events en DGTL festival

Ghamte Smidt 
Oprichter Bureau Punt


Femke Veeman Creative strategist, project leader en concept developer bij Eye Filmmuseum

Nachtraad

De Nachtraad is het adviesorgaan Stichting N8BM A’DAM en bestaat uit twaalf leden die allen werkzaam zijn in het nachtleven. De nachtraad is onverdeeld in vier deelraden met elk hun eigen thema.

De nachtraad heeft een diverse samenstelling welke een accurate afspiegeling is van de Amsterdamse (nacht)bevolkingssamenstelling.

︎ Lees hier meer over de nachtraad