Clubbezoekers. Foto Unsplash

Statement over de vergoeding voor de nachtburgemeester


Gemeente Amsterdam stelt bijdrage beschikbaar voor de nieuwe nachtburgemeester.


Gepubliceerd op 16 februari 2023. Tekst Redactie


Sinds het openstellen van de vacature voor nachtburgemeester hoorden wij uit verschillende hoeken de terechte opmerking dat de functie op dit moment onvoldoende inclusief en toegankelijk is, omdat het gebrek aan een vergoeding een te hoge drempel kan vormen.

Wij delen de mening dat er een vergoeding tegenover het vervullen van de werkzaamheden van de nachtburgemeester zou moeten staan. We zouden het betreuren als goede kandidaten vanwege het gebrek aan een vergoeding besluiten om niet te solliciteren. Daarom zijn we achter de schermen op zoek gegaan naar een oplossing.

Op dit moment bestaat er geen infrastructuur om een structurele vergoeding voor de nachtburgemeester te garanderen. In het verleden is het bovendien lastig gebleken om hier fondsen of subsidies voor te verkrijgen en sinds de pandemie zijn de middelen vanuit de nachtsector zelf beperkt.

Gelukkig is de gemeente Amsterdam het met ons eens dat het belangrijk is dat de nacht weer een nieuw gezicht krijgt en dat de functie van nachtburgemeester toegankelijk moet zijn voor iedereen die daarvoor geschikt is, ongeacht diens financiële situatie. Zeker nu de gemeente uitvoering geeft aan de Nachtvisie is er een grote behoefte aan een sterkere en gedragen vertegenwoordiging van de nacht. Daarom heeft de gemeente Amsterdam besloten om een bijdrage beschikbaar te stellen voor de nieuwe nachtburgemeester waarmee een startvergoeding van 1000 euro per maand (bruto) over het jaar 2023 wordt gegarandeerd.

We zijn heel blij dat de gemeente het belang van de nachtburgemeester voor de nacht erkent en deze toezegging heeft willen en kunnen doen. Tegelijkertijd is het voor de onafhankelijke positie van de nachtburgemeester niet wenselijk dat de financiering volledig vanuit de gemeente komt.

Daarom is het de bedoeling dat de nieuwe nachtburgemeester samen met de nachtraad de komende tijd op zoek gaat naar andere, aanvullende fondsen en gaat bouwen aan een structurele financiering voor de nachtburgemeester vanaf 2024.

Mocht je tot nachtburgemeester verkozen worden, dan is het aan jou op welke manier je de vergoeding wil ontvangen: in loondienst via een uitzendbureau, op factuur als zzp’er of als onkosten- en vrijwilligersvergoeding. Je kan dus kijken wat voor jou het gunstigst is in combinatie met eventuele andere inkomsten.

We hopen dat de startvergoeding de drempel enigszins verlaagt. Twijfel je nog, vanwege de hoogte van de vergoeding of vanwege andere redenen? Ga met ons in gesprek. We denken graag mee over hoe we het vervullen van de functie werkbaar kunnen maken voor jou.

Voor vragen of een gesprek, stuur een e-mail naar: rvt@nachtburgemeester.amsterdam