Paradiso tijdens Nacht voor de Nacht. Foto Raymond van Mil

Veelgestelde vragen


Alles wat je moet weten over de nachtburgemeesterverkiezing.


Gepubliceerd op 20 februari 2023. Tekst Redactie


Hoe ziet het sollicitatieproces eruit?
Je kan je tot uiterlijk 22 februari aanmelden voor de functie van nachtburgemeester via dit formulier. Als je solliciteert, dan wordt je door de kandidatencommissie (KaCie) uitgenodigd voor een gesprek. In dit gesprek probeert de KaCie een zo goed mogelijk beeld te krijgen van jouw geschiktheid en motivatie voor het nachtburgemeesterschap. Vervolgens schrijft de commissie hierover een advies.

Wie zitten er in de kandidatencommissie?
De kandidatencommissie (KaCie) bestaat uit vertegenwoordigers uit verschillende hoeken van de nacht. Dit jaar bestaat de kandidatencommissie uit Kim Tuin, Chahida Bouataouan, Jojanneke van der Veer, Karim Batoun, Deniz Karaman, Rob Simon en Sander Petit.

Hoe ziet het advies van de kandidatencommissie eruit?
De kandidatencommissie (KaCie) voorziet alle kandidaat-nachtburgemeesters van een onderbouwd advies over hun geschiktheid voor het nachtburgemeesterschap. Op deze manier krijgt het publiek en de jury een eerlijker en breder beeld van de geschiktheid van elke kandidaat. Bovendien kan het kandidaten helpen om een vollediger beeld te krijgen van de functie van nachtburgemeester en hun eigen geschiktheid. Het advies ziet eruit als een alinea/korte tekst waarin de KaCie genuanceerd verslag doet van jouw sterke kanten en jouw groeimogelijkheden. De KaCie is nadrukkelijk geen selectiecommissie. Het advies is juist een extra bron van informatie op basis waarvan kiezers en de jury straks hun keuze zullen maken.

Hoe werkt de verkiezing tot nachtburgemeester?
Op woensdag 8 maart gaat de online verkiezing van start. Vanaf dat moment heeft het publiek één week de tijd om hun stem uit te brengen op haar favoriete kandidaat. De online verkiezing bepaalt op basis van de meeste stemmen welke 5 kandidaten doorgaan naar de finale. Daarnaast verdient de kandidaat met de meeste stemmen ook de online publieksstem, die meetelt in de finale. De kandidatencommissie (KaCie) kan een ‘wild card’ inzetten wanneer een zeer geschikte kandidaat niet de top 5 haalt in de online verkiezing. Deze kandidaat wordt dan de 6e kandidaat in de finale. De KaCie hoeft de wild card niet per se te gebruiken. Op woensdag 15 maart om 18:00 wordt bekend wie de finalisten zijn.

De verkiezingsavond vindt plaats op woensdag 22 maart bij Bitterzoet. Tijdens de verkiezingsavond zijn er 7 stemmen te behalen. Eén is dan al vergeven, namelijk de eerder genoemde online publieksstem. Daarnaast is er 1 stem vanuit de bezoekers die tijdens de verkiezingsavond aanwezig zijn. De overige 5 komen van de 5 juryleden. De jury bestaat uit vertegenwoordigers uit verschillende hoeken van de nacht. De jury voert onderling discussie en stemt vervolgens voor het publiek anoniem. Wel duidt de voorzitter van de jury de strekking van deze interne discussie in het juryrapport, zonder daarbij kenbaar te maken wat de voorkeuren van de individuele juryleden waren.

Is er een vergoeding voor de nachtburgemeester beschikbaar?
Op dit moment bestaat er geen infrastructuur om een structurele vergoeding voor de nachtburgemeester te garanderen. In het verleden is het bovendien lastig gebleken om hier fondsen of subsidies voor te verkrijgen en sinds de pandemie zijn de middelen vanuit de nachtsector zelf beperkt.

Gelukkig is de gemeente Amsterdam het met ons eens dat het belangrijk is dat de nacht weer een nieuw gezicht krijgt en dat de functie van nachtburgemeester toegankelijk moet zijn voor iedereen die daarvoor geschikt is, ongeacht diens financiële situatie. Zeker nu de gemeente uitvoering geeft aan de Nachtvisie is er een grote behoefte aan een sterkere en gedragen vertegenwoordiging van de nacht. Daarom heeft de gemeente Amsterdam besloten om een bijdrage beschikbaar te stellen voor de nieuwe nachtburgemeester waarmee een startvergoeding van 1000 euro per maand (bruto) over het jaar 2023 wordt gegarandeerd.

We zijn heel blij dat de gemeente het belang van de nachtburgemeester voor de nacht erkent en deze toezegging heeft willen en kunnen doen. Tegelijkertijd is het voor de onafhankelijke positie van de nachtburgemeester niet wenselijk dat de financiering volledig vanuit de gemeente komt. Daarom is het de bedoeling dat de nieuwe nachtburgemeester samen met de nachtraad de komende tijd op zoek gaat naar andere, aanvullende fondsen en gaat bouwen aan een structurele financiering voor de nachtburgemeester vanaf 2024.

Mocht je tot nachtburgemeester verkozen worden, dan is het aan jou op welke manier je de vergoeding wil ontvangen: in loondienst via een uitzendbureau, op factuur als zzp’er of als onkosten- en vrijwilligersvergoeding. Je kan dus kijken wat voor jou het gunstigst is in combinatie met eventuele andere inkomsten.

We hopen dat de startvergoeding de drempel enigszins verlaagt. Twijfel je nog, vanwege de hoogte van de vergoeding of vanwege andere redenen? Ga met ons in gesprek. We denken graag mee over hoe we het vervullen van de functie werkbaar kunnen maken voor jou.

Voor vragen of een gesprek, stuur een e-mail naar: rvt@nachtburgemeester.amsterdam

Wie waren de eerdere nachtburgemeesters van Amsterdam?
 • 2020-2023: Ramon de Lima (waarnemend nachtburgemeester)
 • 2018-2020: Shamiro van der Geld
 • 2012-2018: Mirik Milan
 • 2010-2011: Isis van der Wel
 • 2008-2010: Josine Neyman en Kristel Mutsters
 • 2006-2008: Chiel van Zelst
 • 2003-2006: Nachtwacht - Anne Hemker, Joost van Bellen, Lex Breet, Felix van der Eerden, Dick Koopman, Kim Tuin, Puck Verdoes en Maz Weston

Wie zijn er op dit moment in andere steden nachtburgemeester of nachtvertegenwoordiger?
 • Merlijn Poolman, Groningen
 • Nadieh Bindels, Nachtwacht Haarlem, Haarlem
 • Siem Nozza, Eindhoven
 • Pat Smith, Den Haag
 • Nijmegen, selectietraject loopt (voorheen: Cees de Beer)
 • Shaked Franke, nachtoverleg Utrecht
 • Martijn Braat, Leidse Nachtraad
 • Thys Boer, N8W8 R'dam

Wat is de Nachtraad Amsterdam?
De Nachtraad Amsterdam is een overleg tussen verschillende partijen uit het Amsterdamse nachtleven, waaronder het OAC (Overleg Amsterdamse Clubs), de EVA (Evenementenvereniging Amsterdam), de Amsterdamse afdeling van KHN (Koninklijke Horeca Nederland) en vertegenwoordigers van nachtmakers en bezoekers. De nachtburgemeester gaat ook onderdeel uitmaken van dit overleg. De Nachtraad staat los van Stichting N8BM A’DAM.

Het overleg zowel een raadgevende als raadplegende functie richting de gemeente als het gaat om nachtcultuur, zoals de uitvoering van de Nachtvisie. Daarbij vertegenwoordigen de leden van de nachtraad zo goed mogelijk het geluid van hun respectievelijke achterbannen. Doordat de Nachtraad een diversiteit aan geluiden uit verschillende hoeken van de nacht vertegenwoordigt, werkt de Nachtraad ook als klankbord/input voor de nachtburgemeester.

Meer informatie lees je op: www.nachtraadamsterdam.nl

Je kan de leden van de Nachtraad per mail benaderen als je vragen of suggesties over het Amsterdamse nachtleven hebt. Alle mailadressen vind je op bovenstaande website.