nieuws

Vrije ruimte in Amsterdam: waar heb jij behoefte aan?


Voor het eerst heeft de Amsterdamse coalitie vorig jaar beleidsplannen voor niet-commercieel experiment, vrije ruimte, vrijplaatsen en rafelranden in haar coalitieakkoord beloofd. Dit is een belangrijke stap voor de stad! De plannen moeten nu omgezet worden in concreet beleid, waarbij het belangrijk is dat de community ook echt mee kan denken. Waar heb jij behoefte aan? Laat je horen in het behoefteonderzoek naar vrije ruimte.

︎ Alexander Popov / Unsplash

“We ontwikkelen een broedplaats in de openbare ruimte voor experimentele festivals gericht op talentontwikkeling en experimentele kunst.” Het is de belofte van de huidige Amsterdamse coalitie die, mede dankzij Stichting N8BM A’DAM, in het coalitieakkoord terecht is gekomen.  

Ruimte & Duurzaamheid en Bureau Broedplaatsen hebben nu als taak dat die plannen worden omgezet in concreet beleid. Daaruit is de projectgroep ‘Vrije Ruimte’ ontstaan, met verschillende medewerkers binnen de gemeente. Een belangrijke ontwikkeling, want de druk op vrije culturele ruimte in Amsterdam blijft toenemen.

Momenteel loopt de eerste fase, waarbij de vrije ruimte in Amsterdam in kaart wordt gebracht. SPACE OF URGENCY is gevraagd om hierbij te ondersteunen. Zij hebben het onderzoek opgezet waarmee wordt onderzocht wat de behoeften binnen de sociale en culturele initiatieven zijn om vanuit hier richtlijnen voor het beleid te adviseren.

Daarbij is input van alle (niet-commerciële) sociale en culturele initiatieven in Amsterdan ontzettend belangrijk. Een goede manier om zoveel mogelijk meningen van sociale en culturele actoren kenbaar te maken, is via deze enquête.

Het doel van de vragenlijst is om met data te kunnen onderbouwen waar precies behoefte aan is. De vragen gaan over hoe jij ruimte gebruikt, aan welke ruimte je behoefte hebt, hoe jij vrije ruimte definieert en wat je van het huidige beleid en samenwerking met de gemeente vindt.

De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen in een beleidsadvies voor de opdracht ‘Vrije Ruimte’ en zullen gepresenteerd worden aan de wethouder Kunst en Cultuur en de wethouder Ruimtelijke Ordening.

Hoe meer mensen de vragenlijst invullen, hoe sterker de data wordt. We hopen daarom dat jij deze enquête invult en deelt in jouw netwerk.

︎deelnemen aan onderzoek


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis niks over dit onderzoek