_MG_0128

Club van 100

Aanvullende informatie

Donaties

Donaties van de Club van 100 worden ondergebracht in Stichting N8BM A’DAM. De gekozen nachtburgemeester maakt een conceptbeleid en de daarbij horende begroting. De Raad van Toezicht beziet het beleid tegen de achtergrond van de lange termijn dossiers en ziet na goedkeuring toe op de uitvoering ervan. De Raad van Toezicht houdt daarnaast toezicht op het financiële beleid en de verdeling van de uren van het bestuur met daarin de nachtburgemeester. Er wordt gekeken of de stichting een ANBI status kan krijgen om zo belastingvoordeel te krijgen voor donateurs.

De founding partners van de Stichting N8BM die in 2015/2016 ieder € 2.500,- per partij hebben bijgedragen zijn vanaf de oprichting voor de eerste vijf jaar vrijgesteld van donatie met behoud van stemrecht voor de jury. Deelnemende clubs aan de Nacht voor de nacht zijn vrijgesteld van donatie aan de Club van 100 en behouden hun stemrecht voor de jury.

Raad van Toezicht

Minimaal 1 lid van de Club van 100 (maar geen meerderheid) wordt lid van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat minimaal uit 5 leden.

De statuten van de Stichting N8BM A’DAM zijn op te vragen bij de stichting.

Overige activiteiten

De Stichting N8BM A’DAM behoudt de mogelijkheid om daarnaast zelfstandig subsidie aan te vragen of inkomsten te generen uit events of presentaties. De inkomsten hieruit komen rechtstreeks toe aan de bedrijfsvoering of projecten van de stichting. Events georganiseerd door de stichting mogen nooit het voortbestaan van de stichting in gevaar brengen zoals vastgelegd in de statuten.