i282600889597261913._szw1280h1280_-2

Nieuws

Kim Tuin stapt op als directeur Stichting NDSM-werf

Deze week werd bekend dat Kim Tuin per 1 september haar functie neerlegt als directeur bij Stichting NDSM-werf. Dit liet zij weten via een brief gericht aan de oprichters van de stichting.

Tuin is sinds 2015 aangesteld om de stichting te leiden. Daarvoor was zij algemeen directeur van club Trouw en creatief leider van de De Verdieping, dat voor de club het kunst- en cultuurprogramma ontwikkelde.

Met Stichting NDSM-werf wilde zij in tijden van oprukkende woningbouw het vrije karakter van het gebied beschermen. In de afgelopen twee jaar heeft zij als directeur hoog ingezet — ambities geboren uit liefde voor het gebied en zoals ze zelf zegt: “een gevoelde noodzaak in het licht van de stedelijke ontwikkeling die gaande is in Amsterdam.”

Zo heeft Tuin het voor elkaar gekregen dat de stichting tot 2020 verzekerd is van drie ton subsidie per jaar, afkomstig van de Amsterdams Fonds voor de Kunst. Maar de ruimte om haar plannen ook daadwerkelijk te realiseren wordt beperkt door tegenstrijdige doelstellingen. “Het ingezette beleid en de herontwikkelingen lijken er op gericht om de vrije ruimte op Oost te beperken en het industrieel erfgoed commercieel uit te baten.”
Dat levert volgens Tuin dusdanig veel frictie op dat zij overtuigd is dat zij met Stichting NDSM-werf niet in staat zal zijn om de plannen voor 2020 te realiseren.

“Zij zien cultuur als tijdelijk. Iets wat gedoogd en getolereerd wordt, maar wel straks weg moet, want dan gaat het echte werk beginnen. Op die manier kun je niet samenwerken.”

— Kim Tuin op Thump

Ze betreurt het gebrek aan steun van de gebieds- en projectontwikkelaars, maar de politiek toont volgens haar ook te weinig ambitie. “Het lijkt de overtuiging te zijn dat woningbouw op deze plek meer oplevert voor de stad.”

Balans zoek

De uiteenlopende belangen waar Kim Tuin tegenaan loopt zien we vaker terug in de stad. Het is een slechte ontwikkeling dat in de bouwwoede zoals op de NDSM-werf het geval is, cultuur op een tweede plek komt. Natuurlijk; de stad groeit en er moet veel gebouwd worden. Dit moet alleen niet ten koste gaan van de diversiteit en leefbaarheid van de stad, want op de lange termijn raakt de balans zoek.

Zoals Tuin ook in haar brief schrijft; de NDSM-werf zou een schoolvoorbeeld kunnen zijn, ten overstaan van de wereld, van hoe gentrification ook anders kan.

Wij kunnen niet anders dan ’t hiermee eens zijn. Het is aan beleidsmakers om tegen de markt in geld en ruimte vrij te maken voor cultuur. Het is nu dus aan de gemeente om lef en inzet te tonen voor het het behoud van plekken zoals de NDSM-werf als vrije cultuurzone.

Dit artikel verscheen eerder in onze nieuwsbrief.