Nacht-voor-de-Nacht-2017-317-2

Organisatie

Nachtraad

De nachtraad is het adviesorgaan Stichting N8BM A’DAM en bestaat uit twaalf leden die allen werkzaam zijn in het nachtleven. De nachtraad is onverdeeld in vier deelraden met elk hun eigen thema.

Deelraden en leden

De nachtraad heeft een diverse samenstelling welke een accurate afspiegeling is van de Amsterdamse (nacht)bevolkingssamenstelling.

Nachtclubs
Tamara Le Blanc (NYX)
Ernst Mertens (De School)
Pieter de Kroon (Rob Galjoen Overleg Amsterdamse Clubs)

Festivals
Sjoerd Wynia (ID&T/AIR)
Ephrem Oskamp (Loveland)
Daniel van Drunen (Chasing the Hihat)

Veiligheid & regelgeving
Natasja Veenboer (Awakenings)
Judith Noijen (Jellinek)
Martijn Diepenhorst (Rohe advocaten)

Nachtcultuur & diversiteit
Jan Willem van der Ven (Amsterdam Dance Event)
Robin alias Diva Mayday (Mayday)
Meredith Greer (Museumnacht)

Doelstelling

Doel is om advies te geven aan het bestuur met daarin de nachtburgemeester, op actuele zaken. Ook de extra betrokkenheid van deze personen als adviseur aan de stichting is van groot belang.

Duur zitting en frequentie samenkomst

Ieder lid neemt plaats voor maximaal twee jaar, mits deze persoon zelf aan wilt blijven. Als de nachtraad unaniem wilt dat een persoon blijft dan is dat toegestaan. De gehele nachtraad komt twee maal per jaar samen. De deelraden komen vier maal per jaar samen of als er noodzaak toe is. Minimaal spreekt het bestuur twee maal per jaar met de deelraad. In overleg worden hier vaste momenten voor gesteld aan het begin van het jaar.

Werkzaamheden

De nachtraad fungeert als adviesorgaan van de stichting. Zij dient beschikbaar te zijn voor het geven van advies, hetzij fysiek of via telefoon/email. De nachtraad heeft ook een signalerende functie. Zij is de schakel naar het werkveld waarin de stichting zich begeeft. Bij urgente of actuele zaken waarvan een deelraad vindt dat het bestuur hier aandacht aan moet schenken kan de nachtraad dit kenbaar maken. Het bestuur van de stichting is verplicht deze voorstellen in overweging te nemen.

Organisatiestructuur

De nachtraad wordt officieel opgenomen in de statuten van de Stichting N8BM A’DAM.

Het bestuur is verplicht voorstellen van de nachtraad in overweging te nemen, maar zij blijft als orgaan onafhankelijk. Indien het handelen van het bestuur niet in lijn ligt met wat er in het werkveld speelt, kan de nachtraad haar ongenoegen uiten aan de raad van toezicht. De raad van toezicht bekijkt of dit gegrond is en is bevoegd om het bestuur te corrigeren of in het uiterste geval uit zijn functie te verheffen. De RvT blijft ten alle tijden toezichthouder.