Help het geluidsgenot tijdens EuroPride in kaart te brengen

Geluidsoverlast of -genot? Gemeente Amsterdam peilt de stemming met nieuwe app.