Boiler Room panelgesprek over de toekomst van clubcultuur

o.a. Mirik Milan neemt deel aan discussie naar aanleiding van de sluiting van Fabric.