29-2

Nieuws

Twee nieuwe 24-uurslocaties in Amsterdam

Tientallen innovatieve 24-uursplannen werden er ingestuurd na onze oproep in mei. Inmiddels zijn deze vakkundig beoordeeld door het ambtelijk expertteam en het creatief expertteam, waarvan Stichting N8BM A’DAM ook deel uitmaakt.

Twee iniatieven sprongen er echter tussenuit wat betreft originaliteit en professionaliteit: Nachtlab (Warehouse Elementenstraat) en Ven Amsterdam. Zij mogen met hun masterplan de 24-uursdynamiek in de stad een impuls geven. Wij wensen beide locaties veel succes in de uitwerking en uitvoering van hun plannen!

Uit de inzendingen bleek weer eens hoeveel creatieve ondernemers Amsterdam rijk is. Helaas waren er maar twee vergunning te vergeven want er zaten veel ’24uurs-waardige’ initiatieven tussen. Uiteraard blijven we keihard werken voor meer 24-uursvergunningen voor de stad!

Met Nachtlab en Ven Amsterdam komt het aantal locaties dat zelf hun openingstijden mag bepalen uit op negen. Dit zijn de locaties die al een 24-uurvergunning hebben:

Sinds 2013 kent Amsterdam 24-uursvergunningen. Een initiatief van Stichting Nachtburgemeester waarmee de eerste stappen zijn gezet naar een 24-uurseconomie