21544174_1915837728669124_7903117347006304211_o Cropped-2

Nachtburgemeester verkiezing

Voorwaarden

In dit document wordt het reglement van de verkiezing puntsgewijs opgesomd per onderdeel. Het reglement bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Algemene voorwaarden
 2. Profielschets
 3. Procedure stemming
 4. Opbouw van stemmen
 5. Verkiezingsnacht
 6. Aantal kandidaten
 7. Planning kandidaatstelling

1. Algemene voorwaarden

 • Iedereen mag zich inschrijven voor de verkiezing van het nachtburgemeesterschap
 • De Raad van Toezicht beoordeeld alle inschrijvingen
 • Er volgt een tweede informatieverzoek als de kandidaat niet voldoet aan de randvoorwaarden
 • Doelstelling is om deze procedure te standaardiseren
 • Door deel te nemen aan de verkiezing verklaren de deelnemers kennis te hebben genomen van het reglement, het ondernemingsplan en de statuten, hiermee in te stemmen en binnen deze kaders te zullen werken

2. Profielschets & rollen

Functie
De nachtburgemeester:

 • Geeft leiding aan de stichting N8BM A’DAM
 • Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan alle stakeholders op het gebied van
nachtleven in de stad
 • Gaat actief opzoek naar waar mogelijkheden liggen voor de ontwikkeling van de Amsterdamse nacht
 • Luistert naar alle partijen: gemeente 
Amsterdam, ondernemers, gebruikers van de nacht en bewoners
 • Heeft oog voor sociale en maatschappelijke ontwikkelingen binnen de nachtcultuur en zet waar nodig nieuwe ontwikkelingen in gang
 • Draagt bij aan een diverse, sociaal en etnisch inclusieve nacht voor alle Amsterdammers
 • Is communicatief vaardig en kan een boodschap overbrengen
 • Is een spokes person namens de stichting richting de gemeente
 • Is een ambassadeur van Amsterdam

Functie eisen
Benodigde competenties (kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten):

 • Is beschikbaar voor een periode van 2 jaar , 3/4 dagen per week
 • Heeft kennis van het Amsterdamse nachtleven, meerdere jaren daarin actief
 • Heeft draagvlak binnen de Amsterdamse scene
 • Is sociaal- en spreekvaardig
 • Is een people‘s manager
 • Is onpartijdig (je bent bijvoorbeeld niet nauw betrokken bij een organisatie of club)

Persoonskenmerken en gewenste motivatie

 • Charismatisch
 • Doorzetter
 • Ondernemend
 • Vastberaden
 • Standvastig
 • Heeft onvoorwaardelijke liefde voor de nacht en inwoners van Amsterdam

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden
De nachtburgemeester is:

 • Verantwoordelijk voor voorzetting en groei van de stichting
 • Bevoegd om namens de Amsterdamse nacht te spreken
 • Geeft op persoonlijke titel commentaar op ontwikkelingen t.a.v. beleid van de 
gemeente en het Amsterdamse nachtleven
 • Mag tijdens zijn/haar aanstelling twee bestuursleden aanstellen
 • Ambassadeur van Amsterdamse nacht en in en buiten de stad

De plaats van de functie binnen de organisatie
De nachtburgemeester is:

 • Voorzitter van het bestuur van de stichting voor een periode van twee jaar (2018 – 2020)
 • Wordt als freelancer ingehuurd om de verschillende projecten binnen de stichting uit te voeren en kan zelf projecten initiëren
 • Aanspreekpunt voor de buitenwacht

Rol van de Raad van Toezicht

 • Houdt toezicht op de financiële kant van de stichting
 • Geeft advies op de midden en lange termijn
 • Controleert jaarverslag van bestuur

Rol nachtraad

 • Geeft advies aan het bestuur met daarin de nachtburgemeester, op actuele zaken
 • Betrokken adviseurs van de stichting
 • Deelt kennis en netwerk met de stichting

3. Procedure stemming

 • De nieuwe nachtburgemeester wordt gekozen aan de hand van 1 stemronde
 • Een jury bepaald samen met het publiek wie de nachtburgemeester wordt
 • Er zijn totaal zeven stemmen te verkrijgen
 • De jury bestaat uit vijf leden
 • De voorzitter van de Raad van Toezicht zit altijd in de jury
 • De voorzitter van de Raad mag nog één andere persoon aanwijzen om in de jury te zitten
 • De overige drie jury leden komen voort uit de Club van 100. De Club van 100 wijst zelf deze mensen aan
 • De scheidende nachtburgemeester zal nooit in de jury zitten
 • De scheidende nachtburgemeester kan zich één maal herkiesbaar stellen
 • Drie weken voorafgaand aan de verkiezingen start de online stemming
 • Er vindt een online stemming plaats doormiddel van een emailadres. Er kan maar één keer gestemd worden per mail-adres
 • Bezoekers van de verkiezingsnacht zijn gezamenlijk (1 stem)
 • Bezoekers van de nacht kunnen online stemmen (1 stem)
 • Het stemmen binnen de jury gebeurd anoniem
 • Als na al het tellen van de stemmen er een gelijke stand is volgt binnen de jury een nieuwe stemronde tussen de twee of drie overgebleven kandidaten
 • Na de stemming maakt de juryvoorzitter het jury rapport bekend
 • De RvT stelt de nieuwe nachtburgemeester aan

4. De opbouw van de stemmen

Zeven (7) stemmen:

 1. Stem van de Amsterdammer via een online stemming voorafgaand aan verkiezing
 2. Het aanwezige publiek brengt fysiek een stem uit tijdens
de nacht
 3. Jurylid 2018, Marco de Goede, voorzitter Raad van toezicht
 4. Jurylid 2018, afgevaardigde Club van 100
 5. Jurylid 2018, afgevaardigde Club van 100
 6. Jurylid 2018, afgevaardigde Club van 100
 7. Jurylid 2018, Wild card. Aan te stellen door Raad van Toezicht in geval van ontbrekende diversiteit binnen jury

De zeven stemmen samen bepalen wie de nieuwe nachtburgemeester wordt.

5. Verkiezingsnacht

 • Kandidaten hebben maximaal 10 minuten spreektijd
 • Juryleden hebben maximaal 10 minuten de tijd vragen te stellen aan de hand van de plannen.
 • Kandidaten verdedigen hun plannen
 • Sprekers mogen audiovisuele hulpmiddelen gebruiken
 • Verantwoordelijkheid ligt bij spreker t.a.v. goed functionerende presentaties
 • Er kunnen geen rechten ontleend worden aan het mogelijke feit dat er tijdens de presentatie iets niet goed gaat op technisch vlak
 • Als na het tellen van de stemmen blijkt dat er sprake is van gelijkspel zal de jury nogmaals overleggen. De jury beslist dan wie de nieuwe nachtburgemeester wordt
 • Alle kandidaten ontvangen feedback van de jury na het juryberaad
 • De nieuwe nachtburgemeester ontvangt gegraveerde ring met het wapen van de stad

6. Aantal kandidaten

 • Er kunnen maximaal zes kandidaten zijn
 • Bij meer kandidaten volgen voorrondes
 • De RvT bepaalt wie er naar de eindronde zal gaan
 • Afweging zal op inhoudelijke gronden gemaakt worden door de RvT

7. Planning kandidaatstelling

 • Periode van kandidaat stelling is vier weken
 • Na sluiting van de inschrijving kunnen geen kandidaten meer worden toegevoegd
 • Voorrondes volgen als er meer dan zes kandidaten zijn
 • Voorrondes zsm na sluiting van de inschrijvingen gehouden
 • De online stemming volgt zodra kandidaten bekend zijn
 • Het online stemmen sluit op de middag van de verkiezing om 15:00
 • Een van de kandidaten gaat met een voorkeursstem de verkiezingsnacht in