Print

Wat is N8BM?

Wat doen we?

De nachtburgemeester Amsterdam is een actieve gesprekspartner voor alle deelnemers aan de nacht
Hieronder vallen de gebruikers en beïnvloeders van de nacht maar ook de nachtelijke creatieve industrie, de burgemeester, het stadsbestuur en andere belanghebbenden zoals clubs.

De nachtburgemeester is een rebel
die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan burgemeester, stadsbestuurders en de nachtelijke creatieve sector

De nachtburgemeester organiseert evenementen die het nachtleven ten goede komen
Bij de activiteiten die de nachtburgemeester ontplooit staat het belang van het Amsterdamse nachtleven altijd voorop.

De nachtburgemeester is ambassadeur van de Amsterdamse nacht
Voor gemeenten, media, nachtelijke creatieve industrie en kennisinstellingen (in binnen en buitenland) is de nachtburgemeester hét aanspreekpunt als ze op zoek zijn naar raad met betrekking op de nacht

Waarom is het ambt van nachtburgemeester belangrijk voor Amsterdam?

Het nachtleven en de nachtcultuur zijn belangrijk voor Amsterdam. De sociale, culturele en economische aspecten van de nacht leiden tot een innovatieve, bruisende en leefbare stad. Een bruisend nachtleven van de stad is een van de graadmeters van de leefbaarheid maar ook van het economische vestigingsklimaat. De creatieve industrie wordt al jaren gezien als een van de aanjagers van de randstedelijke economie. Een bruisend nachtleven zorgt voor een (inter)nationaal aantrekkelijke stad voor (creatieve)bedrijven, studenten en toeristen.

Wie is momenteel de nachtburgemeester?

De huidige nachtburgemeester is Shamiro van der Geld.

Ontstaan

Als reactie op de ‘vertrutting van de Amsterdamse binnenstad’ kwam in 2002 de lokale fractie van GroenLinks onder aanvoering van Marco de Goede met het idee om een nachtburgemeester aan te stellen die het nachtleven in de hoofdstad een impuls kan geven. Verschillende mensen uit de lokale nachtelijke industrie zijn vervolgens gepolst om zich kandidaat te stellen voor deze (toen nog) vrijwillige functie.

Dit waren de nachtburgemeesters

De Nachtwacht (2003 – 2006)
In 2004 werd in Pardiso de allereerste verkiezingsnacht gehouden. De jury (de stem van de bezoekers gold als advies) koos unaniem voor De Nachtwacht als eerste nachtburgemeester van Amsterdam. Een collectief bestaande uit Joost van Bellen, Lex Breet, Felix van der Eerden, Dick Koopman, Kim Tuin, Puck Verdoes en Maz Weston.

Zij presenteerden hun plannen in de Nachtnota, waarin zij hun visie op het Amsterdamse nachtleven uiteenzetten. De Nachtwacht heeft in hun termijn, die liep tot 2006, de muren weggebroken tussen tussen beleidsmakers en initiatiefnemers. Een belangrijke eerste stap waarbij de nachtburgemeester serieuzer wordt genomen.

Chiel van Zelst (2006 – 2008)
In 2006 werd ‘art jockey’ Chiel van Zelst verkozen tot tweede nachtburgemeester van Amsterdam. Hij wilde tijdens zijn termijn vooral ondergrondse initiatieven wilde aanvuren. Dit deed onder andere met evenementen als Nachtkraak, waarmee hij een open podium bood aan een nieuwe generatie organisatietalent.

Josine Neyman en Kristel Mutsers (2008 – 2010)
Na twee jaar van Zelst, mochten in 2008 Josine Neyman en Kristel Mutsters het stokje overnemen. Om een bredere doelgroep naar de nacht te brengen organiseerden zij het culturele festival Nuit Blanche dat gebouwen en plekken openstellen waar de Amsterdammer normaal gesproken in de nachtelijke uren niet zou vertoeven.

Isis van der Wel (2010 – 2011)
In 2010 werd Isis van der Wel (dj en producer onder alias DJ Isis) verkozen tot nachtburgemeester. Tijdens de verkiezingsavond in Paradiso presenteerde Van der Wel haar kunst- en cultuurplan waarmee ze de uittocht van kunstenaars uit de hoofdstad een halt wil toeroepen. Tijdens haar termijn zette zij onder andere het gecrowdsourcete Magneetfestival.
Isis is samen met D66, de Partij van de Dieren en burgmeester Eberhard van der Laan verantwoordelijk voor het ontstaan van de huidige 24-uursvergunningen.

Ook bracht zij de nachtmonitor uit; een officieel onderzoek naar de actuele status van het Nachtleven van Amsterdam, en verwezenlijkte zij de verbetering van handhaving anti-discriminatieregels deurbeleid.[9]

Mirik Milan (2012 – 2018)
In 2012 werd Mirik Milan, programmamaker en creatief producent, tijdens de verkiezingsnacht in de Melkweg verkozen tot nachtburgemeester van Amsterdam. Hij richtte samen met Ella Overkleeft en Michiel Friedhoff in 2014 Stichting N8BM A’DAM op waarmee hij voor meer continuïteit voor het ambt wilde zorgen.

Met de stichting werd de functie van nachtburgemeester in Amsterdam definitief geprofessionaliseerd met een Raad van Toezicht als hoogste orgaan en nachtburgemeester als voorzitter van het bestuur. In 2016 werd er een nachtraad ingesteld met twaalf leden in vier categorieën: clubs, festivals, cultuur & diversiteit en veiligheid & regelgeving.

Vanaf 2012 zit de nachtburgemeester ook in het expertteam van de burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan voor de toekenning van de 24-uursvergunningen.

In 2012 voerde de burgemeester de 24-uursvergunningen in. De Nachtburgemeester was de aanjager van het proces en pleitbezorger. De 24-uursvergunningen gaven enkele locaties buiten het centrum het recht om vrij hun sluitingstijden te bepalen.

In 2014 werd Milan herkozen voor een tweede termijn. Een van zijn doelen was om in 2016 het eerste internationale nachtcongres te organiseren voor alle Europese nachtburgemeesters, in hetzelfde jaar dat Nederland voorzitter is van de Europese Unie.

Onder aanvoering van Milan kreeg het ambt van nachtburgemeester wereldwijd aandacht. Het inspireerde onder andere Parijs (2013), Toulouse (2013), Zurich (2015) en Londen (2016) en New York (2017) om een nachtburgemeester naar Amsterdams voorbeeld aan te wijzen.