Wat is N8BM?

Print

Wat doen we?

 • De nachtburgemeester Amsterdam is een actieve gesprekspartner voor alle deelnemers aan de nacht. Hieronder vallen de gebruikers en beïnvloeders van de nacht maar ook de nachtelijke creatieve industrie, de burgemeester, het stadsbestuur en andere belanghebbenden zoals clubs.
 • De nachtburgemeester moet een rebel blijven die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan burgemeester, stadsbestuurders en de nachtelijke creatieve sector.
 • De nachtburgemeester organiseert evenementen die het nachtleven ten goede komen. Bij de activiteiten die de nachtburgemeester ontplooit staat het belang van het Amsterdamse nachtleven altijd voorop.
 • De nachtburgemeester is ambassadeur van de Amsterdamse nacht. Voor gemeenten, media, nachtelijke creatieve industrie en kennisinstellingen (in binnen en buitenland) is de nachtburgemeester hét aanspreekpunt als ze op zoek zijn naar raad m.b.t.  de nacht.
Print

Waarom is het ambt van nachtburgemeester belangrijk voor Amsterdam?

 • Het nachtburgemeesterschap is in toenemende mate van belang voor de Amsterdamse nacht. Dankzij de professionaliseringsslag krijgen toekomstige nachtburgemeesters meer mogelijkheden om hun idealen te verwezenlijken.
 • Het nachtleven en de nachtcultuur zijn belangrijk voor Amsterdam. De sociale, culturele en economische aspecten van de nacht leiden tot een innovatieve, bruisende en leefbare stad.
 • Een bruisend nachtleven van de stad is een van de graadmeters van de leefbaarheid maar ook van het economische vestigingsklimaat. De creatieve industrie wordt al jaren gezien als een van de aanjagers van de randstedelijke economie. Een bruisend nachtleven zorgt voor een (inter) nationaal aantrekkelijke stad voor (creatieve) bedrijven, studenten en toeristen.

Wie is momenteel de nachtburgemeester?

 • De huidige nachtburgemeester is Mirik Milan.
 • Mirik heeft veel ervaring opgedaan in het Amsterdamse nachtleven. Hij is o.a.  betrokken bij het organiseren van festivals (Valtifest, Bungalup enz.), feesten (o.a. Rauw), modeshows en andere evenementen.
Print

Wat hebben we bereikt?

 • Stichting N8BM A’DAM heeft een leidende rol gespeeld bij de invoering van de 24-uurs vergunningen.
 • Stichting N8BM A’DAM is een gesprekspartner van alle betrokken partijen in het Amsterdamse nachtleven. Hierbij kan worden gedacht aan de creatieve industrie, de burgemeester, lokale politici, en andere belanghebbenden van de nacht zoals bezoekers.
 • Stichting N8BM A’DAM heeft internationaal zijn vleugels uitgeslagen. Met als doel om het nachtburgemeesterschap te claimen als Nederlandse innovatie en om een internationaal netwerk aan te leggen.  In 2013 zijn er nachtburgemeesters gekozen in zowel Parijs, Nantes en Toulouse. In London maakt men zich nu op voor de Nighttsar en ook Stockholm denkt erover een nachtburgemeester te installeren. Tot slot wordt de nachtburgemeester regelmatig in het buitenland uitgenodigd om te spreken over de nacht. Een aantal van de landen die tot nu bezocht zijn: USA, UK, Duitsland, Colombia, Brazilië, Rusland, Zweden, Denemarken Spanje en Bulgarije. De nachtburgemeester is een ambassadeur van Amsterdam in het buitenland en wisselt kennis uit die bijdraagt aan de ontwikkeling van de nachtcultuur wereldwijd.

Waar zijn we momenteel mee bezig?

 • De nachtburgemeester is momenteel bezig om het ambt grondig te professionaliseren. In 2014 is de Stichting N8BM A’DAM opgericht. DE volgende stap is het aanstellen van de Nachtraad, aan adviesorgaan voor de stichting en de Club van 100, een club van donateurs.
 • Stichting N8BM A’DAM is actief betrokken bij de vorming van het nieuwe evenementenbeleid van Amsterdam. O.a. het efficiënter maken van het vergunningenloket en de positionering van festivals binnen de stad zijn aandachtspunten van de stichting.
 • Onlangs heeft stichting N8BM A’DAM meer dan 14.000 handtekeningen opgehaald voor de festival petitie. Middels deze petitie wil Stichting N8BM A’DAM ervoor zorgen dat de stem van de Amsterdamse festivalbezoeker gehoord wordt bij de ontwikkeling van de nieuwe evenementennota. Beleid gebaseerd op een negatief en eenzijdig geluid mag festivals in onze stad niet de nek omdraaien.
 • Stichting N8BM A’DAM organiseert regelmatig netwerk bijeenkomsten waar betrokken uit de nachtelijke creatieve industrie samenkomen om van gedachten te wisselen en feedback te geven op de plannen van de stichting.
 • Internationaal fungeert de stichting als kennisbank en wordt geraadpleegd door diverse gemeenten, overheidsinstellingen en organisaties uit de industrie.

Belang van een professionele nachtburgemeester organisatie:

 • Hoewel er de afgelopen tien jaar al veel is bereikt blijft het van belang om het nachtburgemeesterschap te blijven verbeteren.
 • In het verleden waren er weinig dingen geregeld. Een nieuwe nachtburgemeester had hierdoor weinig of geen begeleiding, ondersteuning, werkruimte, werkbudget of netwerk. Hierdoor gaat steeds weer veel tijd verloren, die niet gestoken kan worden in zaken die daadwerkelijk de nacht ten goede komen.
 • Om de continuïteit van het nachtburgemeesterschap te waarborgen is er daarom een stichting opgezet. Het nodig om een goede structuur te bieden. In de statuten staat duidelijk vastgelegd wat de doelstellingen zijn, en hoe die worden behaald. Verder is vastgelegd hoe de organisatie is opgebouwd en hoe deze wordt gefinancierd. Het dagelijks bestuur van de stichting wordt gecontroleerd door een Raad van Toezicht
 • Deze verbeteringen garanderen de onafhankelijkheid van de nachtburgemeester. Stichting N8BM A’DAM zal leiden tot een daadkrachtige nachtburgemeester die zich bezig kan houden met zaken die daadwerkelijk van betekenis zijn voor het Amsterdamse nachtleven.