Het oog van ClubEthics. Beeld Bravoure

ClubEthics


ClubEthics Manifest: All eyes on safer nightlife


Wij schreven een manifest met onze visie en idealen waar wij als ClubEthics naar streven en handelen. Vanuit deze waarden ontwikkelden we The Code of Safer Clubbing: een set normen en waarden waar een club achter gaat staan door deelname aan ClubEthics. Samen vormen zij de basis voor het creëren van een sociaal veiligere en inclusieve dansvloer 


Gepubliceerd op 20 oktober 2021. Tekst Isabel Wiltenburg

Gegeven dat het nachtleven divers is en een veilige plek moet zijn voor iedereen, streven we als ClubEthics naar een nachtleven waar men zich collectief verantwoordelijk voelt om bij te dragen aan een sociaal veilige en inclusieve nachtcultuur.

We streven naar een brede bewustwording van sociale veiligheid in het nachtleven en ondersteunen dit door een schakel te zijn tussen alle doelgroepen. We faciliteren de ontwikkeling van beleid voor nachtclubs, dat is gebaseerd op een algehele verantwoordelijkheid. Dat wil zeggen dat al het personeel en alle deelnemers van clubavonden onderdeel zijn van dit beleid. Daarnaast zijn we een onafhankelijk en overkoepelend orgaan dat de voortgang van de clubs en het nachtleven monitort en adviseert. Door ClubEthics komt de verantwoordelijkheid te liggen bij de clubs en zal de boodschap zo zijn weg vinden naar het brede publiek.

Onze kernwaarden


Respect
Iedereen mag zijn wie die is en mag zich uiten zoals die wil. Wij streven naar een nachtleven waar iedereen zich (sociaal) veilig voelt, vrij van elke vorm van discriminatie en grensoverschrijdend gedrag. Respect en een collectief verantwoordelijkheidsgevoel vormen de basis voor het creëren van inclusieve en toegankelijke ruimtes.

Divers
De nacht is van iedereen en voor iedereen. Een diverse representatie in alle lagen van het nachtleven is cruciaal voor het creëren van een sociaal veilige omgeving waar iedereen zich vertegenwoordigd voelt.

Samenwerking
We streven naar collectieve verantwoordelijkheid. Dit doen we door nauw samen te werken met alle betrokken partijen en in gesprek te gaan met iedereen die een aandeel heeft in het nachtleven. Een algehele bewustwording van sociale veiligheid en het creëren van een inclusief nachtleven zullen we alleen bereiken door continue samen te werken en te leren van elkaars ervaringen.

Transparantie
We handhaven op een transparant beleid op het gebied van sociale veiligheid en inclusie. Het is belangrijk dat alle betrokkenen hiervan op de hoogte zijn en weten hoe ze moeten handelen. Transparantie zorgt ervoor dat iedereen zich veilig en gesteund voelt om op te komen voor sociale veiligheid en inclusie. ClubEthics monitort en evalueert de voortgang van het beleid van de clubs en faciliteert onderlinge kennisdeling.

Sociaal veilig
Door beleidsvoering te faciliteren en monitoren dat gericht is op sociale veiligheid, creëren we omgevingen waar men zich gezien en gehoord voelt. Met behulp van onze Code of Safer Clubbing worden er algemene gedragsregels binnen de clubs gecommuniceerd en creëren we mandaat voor het handhaven hierop. Wanneer de sociale veiligheid wordt geschonden kan er ten alle tijden een melding worden gemaakt en wordt hier adequaat op gehandeld.

Dynamisch
ClubEthics evolueert en groeit mee met de ervaringen en behoeftes vanuit het nachtleven. Dat wil zeggen dat onze waarden, beleid en code constant geëvalueerd en aangescherpt worden indien nodig, met behulp- en aan de hand van alle betrokkenen.

Code of Safer Clubbing


Klik hier voor pdf-versie