over ClubEthics


ClubEthics is een initiatief van Stichting N8BM A’DAM om het nachtleven veiliger en inclusiever te maken. Bijna elke club zegt veiligheid en inclusie belangrijk te vinden, en veel besteden er op hun eigen manier aandacht aan. Toch bestaat er vaak geen duidelijk beleid voor. ClubEthics helpt hierbij, met workshops en trainingen voor clubpersoneel onder leiding van Stichting Sexmatters. We gaan ook met clubs in gesprek in online en offline programma’s. Met ClubEthics komt de verantwoordelijkheid voor het creëren van een inclusief en veiliger nachtleven bij de clubs te liggen.

Stichting N8BM A’DAM heeft vanuit Gemeente Amsterdam en OCW subsidie ontvangen waarmee het project ten minste twee jaar wordt gefinancierd, en voor de eerste vier clubs deelname aan de trainingen gratis is. ClubEthics heeft een platformfunctie, wat betekent dat het project ruimte biedt voor dialoog over een inclusief en veilig nachtleven in Amsterdam. Het faciliteert het gesprek door het organiseren van de trainingen, aankaarten van thema’s in blogs en op social, en door middel van de online en offline publieksprogramma’s.