Portretten deelnemende clubs. Foto Rocky van Jaaren

ClubEthics


Dit zijn de nieuwe ClubEthics-clubs


Lofi, SEXYLAND World, Lovelee, Melkweg, The Other side, Parallel en RADION doen mee met ClubEthics! Met de heropening van het nachtleven is ook ons ClubEthics programma weer in volle gang. Deze zeven nieuwe Amsterdamse clubs hebben zich aangesloten en zullen met ons samenwerken aan een veiliger en inclusiever nachtleven. We stellen ze graag aan jullie voor.


Gepubliceerd op 20 juli 2022. Tekst Isabel Wiltenburg

The Other Side


“Het is voor ons belangrijk dat ons team en de artiesten dezelfde normen en waarden delen die wij creëren als bedrijf. Dat binnen onze omgeving iedereen hetzelfde ademt en samen een transparante en veilige plek kunnen waarborgen.”

The Other Side is een Amsterdams muzieklabel, agentschap en podium dat kunstenaars laat groeien, creëren en zelfexpressie stimuleert. Als nieuwkomer in de Houthavens toverden ze een oude sociale werkplaats om tot een hang-out waarbij één weekend per maand de deuren worden geopend voor het publiek.

Het opzetten van een eigen agentschap en label was een gezamenlijke droom van eigenaren Doeshka Vrede en Jasper Löwik. Doeshka merkte hierbij al snel op hoe anders zij behandeld werden: “Als vrouw van kleur moet ik veel incasseren en doorzettingsvermogen tonen binnen deze sector, dat zou niet zo hoeven zijn.” 

The Other Side heeft zich aangesloten bij ClubEthics om een bijdrage te kunnen leveren aan een sociaal veiliger en inclusiever milieu in deze industrie.

Doeshka Vrede en Jasper Löwik. Foto Rocky van Jaaren

Melkweg


“Wij geloven dat we alleen kunnen fungeren als een inclusieve plek, als we ook aan iedereen een veilige omgeving kunnen bieden. Uit ervaring weten we dat dit niet vanzelfsprekend is, en dat we ons hier continu voor moeten blijven inspannen.”

De Melkweg staat voor popcultuur in de breedste zin van het woord. Honderden concerten, clubnachten, (muziek)films, exposities en multidisciplinaire evenementen trekken jaarlijks meer dan een half miljoen bezoekers. De diversiteit in programmering en publiek, in combinatie met de verschillende ruimtes en de bijzondere locatie, maken de Melkweg al jaren een unieke plek.

Met deelname aan ClubEthics hopen ze samen met de andere deelnemende partijen handvatten te ontwikkelen om de veilige en inclusive plek, die ze graag willen zijn, zo veel mogelijk te kunnen waarborgen. Levi Smulders (Dance Promotor) “De coronacrisis heeft naast veel ellende voor onze sector, toch ook zeker voor verbroedering gezorgd. Het is fijn dat dit in een project als ClubEthics kan worden doorgetrokken!”


Levi Smulders. Foto Rocky van Jaaren

RADION


“Wij willen dat mensen zich bij ons thuis voelen en naar ons toekomen omdat we toegankelijk zijn. Wij hopen dat deelname aan ClubEthics ervoor zorgt dat ons personeel en onze club club nog veiliger, diverser en inclusiever kan worden.”

RADION is naast een nachtclub ook een cafe en expositieruimte. Ze organiseren eigen events en werken ook veel samen met externe promotors. Verder zijn ze druk bezig met een nieuwe culturele programmering. “We zijn een kweekvijver en springplank voor velen. Mensen komen naar ons voor de programmering, de muziek, maar zeker ook omdat ze zich thuisvoelen bij ons. Wij zijn een erg hechte community.” aldus Isabelle Ho Kang You (marketing en communicatie).

RADION staat voor diversiteit en inclusiviteit. Om de club naar een nog hoger niveau te tillen op het gebied van veiligheid en toegankelijkheid, willen ze door deelname van ClubEthics een goede basis leggen binnen hun personeel en management. Ze hopen hiermee een nog fijnere plek te creëren voor hun bezoekers.

Lovelee


“Wij hopen dat door ClubEthics mensen gaan stilstaan bij het feit dat er ongeschreven regels zijn tijdens het uitgaan, want samen creëren we de sfeer op de dansvloer.”

Lovelee omschrijft zichzelf als een creatieve broedplaats en nachtclub aan de rand van het Leidseplein, met een spannend programma dat schaaft tussen commercieel en creatief. “Een plek waar iedereen met een open mind welkom is.”

Gelegen aan de rand van het Leidseplein hebben ze te maken met bezoekers die zich niet altijd verdiepen in de plek en de clubavond. Iedereen is welkom, maar als club willen ze voorbereid zijn om goed te kunnen handelen in het geval van incidenten, en deze het liefst signaleren en voorkomen. Mede-oprichter Danny Lee: “Hoe logisch het ook klinkt, juist in een club waar grenzen vervagen is het belangrijk dat je als bezoeker en club zijnde wel een bepaalde ethiek volgt.”


Danny Lee. Foto Rocky van Jaaren

Parallel


“Parallel is een plek waar je nieuwe muziek ontdekt en (hopelijk) ook mensen en artiesten buiten je bubbel leert kennen. Juist omdat wij een thuishaven willen zijn voor diverse communities , is het belangrijk dat je een veilige plek kan bieden.”

Parallel is een open minded nachtclub met veelzijdige clubavonden, concerten en andere vormen van kunst. Met een diverse muzikale programmering willen ze ruimte bieden aan opkomende artiesten en muziekstromingen. Ze vinden het belangrijk dat elk publiek zich thuis kan voelen op hun plek en zich kan identificeren met het personeel op de vloer.

Intern stond sociale veiligheid al hoog op de agenda bij de oprichting van de club. ClubEthics biedt ze volgens hen precies de kennis en richtlijnen om hier vorm aan te geven in de praktijk. Daarnaast biedt het netwerk van clubs ze een kans om ideeën en ervaringen uit te wisselen en op deze manier te leren van elkaar. “We hopen tot nieuwe inzichten te komen en situaties uit een ander perspectief te kunnen bekijken, zodat we écht een veilige plek kunnen zijn voor iedereen, bezoekers en het team zelf,.” vertelt programmeur Raaf Verhoef.


Daphne, Raaf en Wesley. Foto Rocky van Jaaren

Lofi


“Door de beleving van de club, de rol van ons personeel, de programmering en de mensen die langskomen, hopen wij dat bij Lofi een ieder zich thuis en vrij voelt.”

Lofi programmeert zowel eigen clubavonden als samenwerkingen met hosting partners. Op die manier trekken ze een mix van eigen publiek en communities, en ontstaat er volgens hen een mooie kruisbestuiving.

In het huidige klimaat denken ze een educatieve en safer space rol op zich te kunnen nemen. Door de beleving van de club, de rol van ons personeel, de programmering en de mensen die langskomen, hopen ze dat bij Lofi een ieder zich thuis en vrij voelt. Ze hopen dat ClubEthics ze meer know-how brengt over onveilige situaties, én een breed scala aan inzichten zodat ze met de juiste kennis hier optimaal naar kunnen handelen.“Wij denken dat dit het juiste moment is om problemen echt aan te pakken en zo de cultuur te veranderen. Niet alleen voor de huidige bezoekers maar ook zeker voor de volgende generatie,.” aldus creative director Yogh Niemel.


Yogh Niemel. Foto Rocky van Jaaren

SEXYLAND World


“Wij zijn een experimenteel clubhuis waar geen enkele homogene groep de overhand heeft. Iedereen, ongeacht leeftijd, geaardheid, overtuiging of wat voor een genre dan ook moet zich hier vrij, veilig en welkom voelen.”

SEXYLAND World omschrijft zichzelf als een plek waarin gelijk­waardigheid, niet com­peti­tie de dri­jfveer is, waar dag en nacht gelijk zijn aan elkaar. Een plek waar de vrije ruimte en het gedeeld eige­naarschap naar een hoger niveau wor­den getild do­or­dat ver­schil­lende cul­turele, cre­atieve en maatschap­pelijke par­ti­jen zowel au­tonoom als samenwerken on­der het­zelfde dak.

In SEXYLAND World is het mogelijk dat er beneden een pikante of provocerende performance plaatsvindt, terwijl er boven een neurodiverse host de wacht houdt of er in alle rust geknipt of gedobbeld wordt. Producent Sam Rahman: “Voor ons is het belangrijk dat iedereen elkaar met met respect en liefde behandeld. Met ClubEthics hopen we de tools en kennis te krijgen hoe we al deze energieën de ruimte kunnen geven.”


Sam en Sannah. Foto Rocky van Jaaren


︎volg ClubEthics