︎ Alexander Popov
︎ bijgewerkt op 4 november 2020


Dossier: nachtcultuur & vrije ruimte


Een cultureel relevant nachtleven is belangrijk voor de leefbaarheid van de stad. Maar de snel uitbreidende bebouwing en gentrificatie vormt een dreiging voor de Amsterdamse nachtcultuur. Wat doet Stichting N8BM A’DAM daaraan?


Om nachtcultuur te laten floreren, is toegankelijke en betaalbare creatieve ruimte noodzakelijk. De stad moet ruimte bieden voor bottom-up initiatieven en radicale experimenten. Plekken waar geëxperimenteerd kan worden, vormen de rijke voedingsbodem waarop jong talent zich kan ontwikkelen. Via de gevestigde culturele instellingen kunnen zij doorgroeien naar het wereldpodium. Dit ecosysteem is belangrijk voor de stad, niet zozeer om hun economische bijdrage, maar juist om hun culturele en sociale waarde.

De gemeente moet dit omarmen en internationaal progressief beleid introduceren om te voorkomen dat creatieven uit de stad worden gedrukt. Het financiële succes van de stad moet terugvloeien naar de makers die dit mede mogelijk hebben gemaakt.

Je leest het: een belangrijk thema dus. Een overzicht van ons werk in dit dossier tot nu toe:

Tijdlijn dossier nachtcultuur & vrije ruimte Stichting N8BM A’DAM


2016-2017
Stichting N8BM A’DAM was partner van Enter the Void (ETV) een Europees project dat heeft gestreden voor vrijplaatsen voor jongeren en hun zelf-georganiseerde (en soms radicale) initiatieven. Delegaties uit Amsterdam, Berlijn, Boedapest en Riga bezochten in 2016 en 2017 elkaars stad om gezamenlijk en hands-on aan deze missie te werken. Ook werden er summits, presentaties en workshops georganiseerd in tien andere landen verspreid over vier continenten.

herfst 2017
Stichting N8BM A’DAM organiseert meetup in SEXYLAND. Tijdens dit programma presenteerden wij voor het eerst het experiment met vrije publieke zones die onze collega’s van de Clubcommission in Berlijn op dat moment aan het ontwikkelen waren — en hoe dit vertaalt kan worden naar de Amsterdamse situatie. Te gast waren onder meer Jaap Schoufour (Bureau Broedplaatsen), Guikje Roethof (Amsterdamse Kunstraad) en Marijn Bosman (raadslid D66).

lente 2018
“We ontwikkelen een broedplaats in de openbare ruimte voor experimentele festivals gericht op talentontwikkeling en experimentele kunst.” Het is de belofte van de huidige Amsterdamse coalitie die, mede dankzij Stichting N8BM A’DAM, in het coalitieakkoord terecht is gekomen.

februari 2019
Nacht voor de Nacht staat in het teken van ruimte en nachtcultuur. Tijdens onze talkshow De Nachttafel bespreken we mogelijke oplossingen voor het ruimte probleem aan de hand van internationale voorbeelden. Onder anderen wethouder Kunst & Cultuur Touria Meliani en projectmanager Bureau Broedplaatsen Martijn Braamhaar zijn daarbij aanwezig. Liese Kingma van Kollektiv Spieltrieb e.V. en projectleider bij Clubcommission Berlin vertelt tijdens De Nachttafel over het Model Space project in Berlijn.

zomer 2019
Het team achter het Model Space project krijgt de opdracht om de vrije ruimte in Amsterdam in kaart te brengen. Er wordt onderzocht wat de behoeften binnen de sociale en culturele initiatieven zijn om vanuit hier richtlijnen voor het beleid te adviseren. Het Model Space Project gaat in Amsterdam verder onder de naam Space of Urgency. Stichting N8BM A’DAM is partner.

najaar 2019
Nachtcultuur wordt voor het eerst genoemd kunst en cultuurnota 2021-2024, met daarin expliciet het plan om in de openlucht broedplaats voor experiment, festivals en talentontwikkeling te ontwikkelen. Ook werk de gemeente aan de eerste nachtvisie voor de stad. Stichting N8BM A’DAM is betrokken bij de concrete invulling van deze plannen.

december-januari 2020
Studenten aan de Universiteit van Utrecht schrijven in opdracht van Stichting N8BM A’DAM een onderzoek dat inzage geeft in de obstakels die organisatoren in de alternatieve Amsterdamse nachtscene ervaren. De resultaten worden gebruik in advies naar de gemeente, maar ook voor de ontwikkeling van DIY-cursussen die Stichting N8BM A’DAM in het najaar van 2020 wil organiseren

november 2020
De gemeente heeft haar plannen geconcretiseerd om bestaande vrije ruimte beschermen en nieuwe vrije ruimte creëren. Met de Expeditie Vrije Ruimte 2020-2021 komener  10 tot 20 locaties, al dan niet tijdelijk, beschikbaar voor initiatieven van bewoners en maatschappelijke organisaties. Dat kan gaan over initiatieven op het terrein van kunst en (nacht)cultuur, sociaal-maatschappelijke activiteiten, stadslandbouw of zelfs experimentele woon- en werkvormen.

Dat het rapport en het werk van vele organisaties, waaronder N8BM, hebben geleid tot concrete beleidsplannen en dus de ontwikkeling van vrije plekken in de stad, is een grote overwinning voor Amsterdam. Zeker met het oog op de ‘wederopbouw’ van de nachtcultuur post-corona, zal toegang tot de vrije ruimte belangrijker zijn dan ooit.