Evenement in nachtclub. Foto Alexander Popov
Gepubliceerd op 5 november 2020Meer ruimte voor vrije plekken in Amsterdam


Goed nieuws: de gemeente Amsterdam gaat ruimte vrijmaken voor plekken waar mensen kunnen experimenteren met cultuur en niet-commerciële initiatieven. In het coalitieakkoord was afgesproken om rafelranden en tegencultuur te beschermen en maatschappelijke initiatieven van Amsterdammers te faciliteren, nu zijn de plannen geconcretiseerd. 


Er komen 10 tot 20 locaties, al dan niet tijdelijk, beschikbaar voor initiatieven van bewoners en maatschappelijke organisaties. Dat kan gaan over initiatieven op het terrein van kunst en (nacht)cultuur, sociaal-maatschappelijke activiteiten, stadslandbouw of zelfs experimentele woon- en werkvormen.

Wanneer en hoe lang de activiteiten plaatsvinden kan verschillen: soms zal het gaan over een nacht, een weekend of een seizoen. Maar het kan ook gaan over langere termijnen zoals een aantal jaar.

De plannen staan beschreven in de Expeditie Vrije Ruimte 2020-2021 die de gemeente heeft gepresenteerd.

Experiment


Met de Expeditie Vrije Ruimte wil de gemeente samenwerken met gebruikers, initiatiefnemers en andere betrokkenen. Daarbij wordt er ook geëxperimenteerd met contractvormen, het wegnemen van regels en welke vormen van samenwerking en beheer wenselijk zijn.

Het terrein van de voormalige RWZI Noord en de naastgelegen Slibvelden in stadsdeel Noord - dat ook bekend staat als ’t Groene Veld - wordt een van de proeven in de Expeditie Vrije Ruimte. Dat is ook goed nieuws voor de voormalige bewoners van vrijplaats ADM, die nu langer mogen blijven op de Slibvelden en betrokken worden bij de ontwikkeling van het gebied.

Onderzoeksrapport


Eind 2019 heeft Space of Urgency Amsterdam in opdracht van Bureau Broedplaatsen en Ruimte & Duurzaamheid van gemeente Amsterdam een onderzoeksrapport geschreven, waaraan Stichting Nachtburgemeester Amsterdam (N8BM) haar vertrouwen en medewerking heeft gegeven. De afgelopen jaren heeft N8BM regelmatig gepleit voor de ontwikkeling van vrije ruimte in de stad. Lees daarvoor ook ons dossier nachtcultuur en vrije ruimte.

Dat het rapport en het werk van vele organisaties, waaronder N8BM, heeft geleid tot concrete beleidsplannen en dus de ontwikkeling van vrije plekken in de stad, is een grote overwinning voor Amsterdam. Zeker met het oog op de ‘wederopbouw’ van de nachtcultuur post-corona, zal toegang tot de vrije ruimte belangrijker zijn dan ooit.

Lees verder


︎︎︎ADM’ers mogen langer blijven in Noord
︎︎︎Onderzoeksrapport Vrije Ruimte
︎︎︎Dossier nachtcultuur en vrije ruimte