ClubEthics is een initiatief van Stichting N8BM A’DAM om het (Amsterdamse) nachtleven veiliger en inclusiever te maken. Dit houdt in: een vertrouwde en zo veilig mogelijke omgeving bieden waar bezoekers zich vrij kunnen uiten — vrij van discriminatie, vrij van geweld, vrij van seksisme. Hierbij spelen inclusiviteit, veiligheid, toegankelijkheid, representatie en transparantie een leidende rol.


ClubEthics omvat het traject waarin de visie, het beleid en de implementatie in samenwerking met de club - stap voor stap - tot stand komt. Hiervoor wordt aan de clubs richtlijnen en handvatten geboden om te werken aan een inclusieve en veiligere omgeving voor hun bezoekers. Deze bestaan uit de ClubEthics gedragscode; de safer clubbing trainingen van Stichting SexMatters; het club-specifiek beleid & protocol; de implementatie van dit beleid; controle en monitoring op de implementatie van beleid & protocol.

Stichting N8BM A’DAM heeft vanuit Gemeente Amsterdam en OCW subsidie ontvangen waarmee wij ten minste twee jaar Club Ethics kunnen financieren en voor de eerste vier clubs deelname gratis kunnen houden.

Stichting N8BM A’DAM werkt voor ClubEthics samen met Stichting SexMatters.

Tekst gaat verder na afbeelding. Na de break: waarom is Club Ethics opgezet en voor wie is het bedoeld?
Waarom is ClubEthics opgezet en voor wie is het bedoeld?


Club Ethics richt zich in de eerste plaats op de Amsterdamse clubs. Bijna elke club zegt veiligheid en inclusie hoog in het vaandel te hebben staan en veel clubs besteden hier op hun eigen manier aandacht aan. Toch bestaat hierover vaak geen transparant en expliciet beleid. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting N8BM A’DAM, waarmee in kaart is gebracht wat clubs doen op het gebied van representatie, inclusiviteit, veiligheid en discriminatie.

Met ClubEthics komt de verantwoordelijkheid voor het creëren van een inclusief en veiliger nachtleven bij de clubs te liggen. Clubs hebben namelijk de mogelijkheid om beleid te ontwikkelen en na te leven dat representatie, inclusie en veiligheid bevordert en discriminatie tegengaat. De doelstelling voor elke deelnemende club is hetzelfde, maar de praktische uitvoering (beleid, gedragscode en implementatie) zal maatwerk zijn. ClubEthics biedt hiervoor handvatten, waaronder workshops en trainingen voor clubpersoneel onder leiding van Stichting Sexmatters.

ClubEthics zou 6 april 2020 gelanceerd worden. Dit is vanwege de coronacrisis uitgesteld naar het voorjaar van 2021. Voor meer informatie over ClubEthics, mail naar helena@nachtburgemeester.amsterdam