Over ons


De nachtburgemeester is een actieve gesprekspartner voor alle deelnemers aan de nacht, waaronder de gemeente, ondernemers en bewoners. De nachtburgemeester is een luis in de pels van het stadsbestuur, maar spreekt wel dezelfde taal om de doelstellingen te verwezenlijken.


Shamiro van der Geld is is in 2018 door de vakjury en het publiek gekozen om het ambt van nachtburgemeester tot 2020 te vervullen. Hij heeft in 2019 in overleg met het bestuur zijn taken als nachtburgemeester neergelegd. Zijn functie is per juni 2019 overgenomen door voorzitter Ramon de Lima.

In Amsterdam is het nachtburgemeesterschap een geïnstitutionaliseerde functie, die sinds 2014 verbonden is aan Stichting N8BM A’DAM. Ramon de Lima is de huidige voorzitter van het bestuur.

Stichting N8BM A’DAM is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor een levendig, divers en inclusief nachtleven. Dit doen wij door mensen en organisaties met elkaar te verbinden. Daarnaast houden we de sociale en maatschappelijke ontwikkelingen binnen de nachtcultuur scherp in de gaten en zetten waar nodig nieuwe ontwikkelingen in gang. 

Zo heeft de stichting onder meer het doel om nachtcultuur op de maatschappelijke en politieke agenda te zetten, stimuleren wij subculturen en dragen we bij aan een divers, sociaal en etnisch inclusieve nacht voor alle Amsterdammers.

Het werk van de stichting is belangrijk voor de nacht en daarmee voor de stad Amsterdam. De sociale, culturele en economische aspecten van de nacht leiden tot een innovatieve, bruisende en leefbare stad.

Stichting N8BM A’DAM geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de burgemeester, stadsbestuurders en de nachtelijke creatieve sector. 

Als pionier, wordt de stichting regelmatig gevraagd om haar expertise te delen. In onder meer London, Parijs, Zurich, New York en Tokio wordt nu ook een nachtburgemeester aangesteld, naar Amsterdams voorbeeld.

Visie op de nacht


  • De nacht is cultureel divers en sociaal en etnisch inclusief
  • De nacht prikkelt, zoekt de grenzen op en heeft zo een andere functie (en waarde) dan de dag
  • Visie en feiten moeten het gemeentelijk beleid aangaande het nachtleven bepalen, niet de emoties van een minderheid
  • Kwaliteit en inhoud van het nachtelijke programma moeten voorop staan, niet het chique meubilair of de dure champagne
  • Durf ook te falen, alleen dan vindt er innovatie plaats
  • Top down en bottom up structuren moeten aanwezig zijn, anders verandert er niets
  • Goede samenwerking tussen stadsbestuur en nachtleven. Via Stichting N8MB A’DAM krijgt stadsbestuur nieuwe ideeën over nachtleven aangereikt. Stadsbestuur en politiek integreren ze in uitvoerbaar beleid
  • Zichtbaarheid en erkenning zijn de basis voor verandering
  • Als we de problemen niet durven te benoemen zal er geen erkenning zijn die de basis vormt voor gedragsbeïnvloeding