De bijeenkomst vond plaats in LAB111. Foto Helena Castro
Gepubliceerd op 22 september 2020


Verslag meet-up 28 augustus


28 augustus heeft Stichting Nachtburgemeester Amsterdam in LAB 111 een meet-up georganiseerd over huidige staat van het nachtleven tijdens corona. Specifiek hebben we het gehad over het heropenen van clubs, illegale (openlucht)feesten en de impact van corona op de toekomst van onze sector en community.


Aanwezig was een selectie van nachtmakers, -werkers en bezoekers die op onze oproep hebben gereageerd. De input van de meet-up helpt ons om een beter beeld te krijgen van de situatie, en daarop te handelen door zaken te agenderen of ontwikkelingen in gang te zetten. De antwoorden in dit verslag zijn geanonimiseerd.

Wildgroei aan raves door onervaren organisatoren


Bij de meetup zijn twee mensen die goed bekend zijn met de rave-community in Amsterdam, zowel uit perspectief van organisator als bezoeker. Zij bevestigen het beeld dat er meer illegale feesten in Amsterdam worden georganiseerd, al loopt sinds een aantal weken wel terug.

Volgens hen komt de wildgroei van raves voornamelijk doordat veel onervaren mensen tijdens corona illegale feesten zijn gaan organiseren. “In Amsterdam heb ik [alle illegale feesten] overgeslagen omdat ik de organisaties niet kende en het trok me niet. Ik ken in Amsterdam een stuk of zes illegale organisaties. Op een gegeven moment werden de feestjes zo snel opgerold dat ik het nut er niet meer zag om het te bezoeken.”

Volgens een regelmatige bezoeker van raves kun je de ‘normale’ raves niet vergelijken met de corona raves, georganiseerd door organisaties die niet hun verantwoordelijkheid nemen en soms zelfs geld vragen — iets wat niet gebruikelijk is bij raves. “Bij illegale feestjes is het doel ook anders. Het gaat niet om ‘zomaar’ feesten, maar omdat je op een plek met gelijkgestemden wil zijn en om je veilig te voelen.”

Een organisator van raves geeft aan tijdens corona geen evenementen te hebben georganiseerd. “Wij vinden het tijdens corona niet veilig genoeg en de locaties voor illegale feesten zijn nu te populair.”

Behoefte aan experimenteren met veiliger uitgaan


Een medewerker van een boekingskantoor voor dj’s en zelf ook werkzaam in een club: “De oplossingen [om veilig evenementen te organiseren] liggen er al. Ik heb het idee dat de burgemeester van Amsterdam het nachtleven niet wil helpen. In Berlijn hebben ze zogenaamde test evenementen waar mensen zich als testpersoon willen aangeven. Naderhand laat iedereen zich testen en kijkt hoe dit uitpakt. Op die manier kan je laten zien aan de gemeente wat de resultaten zijn.

Stel je zegt met alle clubs: we doen het op een locatie, zodat we het goed kunnen monitoren, zou ik dat best een idee vinden.”
Ook worden de open-air feesten van Berlijn genoemd. Daar mag je, conform de maatregelen, evenementen organiseren in de openlucht waar ook gedanst worden, met het meten van de temperatuur, mondkapjesplicht en niet te veel publiek.’

︎

“Met alleen pleisters plakken is het nachtleven nog niet gered”. Naar aanleiding van de meet-up werd Ramon de Lima  geinterviewd door NRC.

︎

Bekijk ook ons dossier nachtcultuur en vrije ruimte, waarin je ook meer kunt lezen over het experiment met vrije ruimte van Gemeente Amsterdam.

Een programmeur van een club ziet dat veel van zijn bezoekers nu zelf feestjes organiseren. “Je ziet nu dat iedereen feestjes aan het geven is, in zaaltjes of restaurants. Onze bezoekers gaan ineens naar feestjes waar ze normaal gesproken nooit heen zouden gaan, puur omdat ze niks beters te doen hebben.”

Volgens hem zijn de clubs het meest gebaat bij versoepeling van dansverbod. “Wat ik voor nu de belangrijkste stap zou vinden is dat je mag dansen of staan op je eigen plek. Het is een utopie om mensen vier uur te laten zitten.”

Meer maatwerk voor gereguleerde openstelling


Volksgezondheid moet voorop staan, maar er moet wel iets gebeuren. Op dit moment zijn de grootste deal-breakers voor bezoekers dat er niet gedanst mag worden — ook niet bij een tafel of op één plek binnen een groepje. Ook vanuit de aanwezige clubs medewerkers. Een medewerker van een club: “Het is veiliger is om zo veilig mogelijk weer de clubs te openen, met name omdat er dan meer monitoring is, zoals geregistreerde namen, personeel met BHV, er is beveiliging aanwezig in het geval er iets mis gaat op wat voor vlak dan ook. Als dansen wel zou mogen, maar wel dat iedereen bij z’n tafeltje of op toegewezen plek blijft, dus niet kris kras als een mierenhoop door elkaar. Dat is beter voor de ervaring van de bezoekers. Daarnaast scheelt dat een zorg voor de club qua het overtreden van de maatregelen, aangezien dit namelijk by far de moeilijkst te handhaven maatregel is.”

︎

De input van deze meet-up is meegenomen in een gesprek met met Inspirerende Voorbeelden RIVM Centrum Gezondheid en Maatschappij

Ze vervolgt over zit-evenementen: “Om echt streng te handhaven als personeel, merk je ook dat mensen dat niet prettig vinden, het doet af aan de ervaring van het uitgaan. Soms gaan ze eerder weg, of er moeten mensen uitgezet worden, wat vervolgens betekent dat er dan minder omzet is voor de club.”

Ze voegt er aan toe ze bezoekers moet aanspreken, omdat ze zich niet aan de regels houden er onprettige situaties ontstaan. “Je zit als personeel wel gelijk in de situatie dat je dus dicht bij elkaar staat en je stem moet verheffen om jezelf verstaanbaar te maken vanwege de luide muziek, wat dan betekent dat je meer adem uitstoot, als iemand die op dat moment aan het werk is, is dat niet altijd een prettige situatie omdat je als personeel dat niet uit de weg kunt gaan. Ik heb het zelf aantal keer meegemaakt, en dat vind ik wel een lastige omdat ik er zelf wel heel bewust en zo verantwoordelijk mee om probeer te gaan maar dat je dan zulke situaties niet echt uit de weg kunt gaan.”

Programmeur van een club in Amsterdam: “We hebben een MC briefing gemaakt waarbij de MC iedere vijf minuten zegt dat iedereen moet zitten. Ook al zou niemand zich eraan houden, dan klinkt het vanaf buiten wel alsof we er streng rekening mee houden.”

Actie voeren


Er zijn de afgelopen tijd meerdere acties geweest om aandacht te vragen voor de situatie van het nachtleven. We vragen de aanwezigen welke acties ze zijn bijgebleven en wat ze er wel/niet goed vonden. En wat maakt een effectieve actie?

“Bij de Sound of Silence vond ik het wel goed dat die getallen voor het eerst duidelijk waren, zo kunnen mensen buiten de sector ook de ernst inzien. Het draait niet alleen om Armin van Buuren maar ook de dj die voor €75 in de NYX draait. Zolang de overheid niet luistert, sterft elke actie een stille dood.”

Een organisator van evenementen vindt dat de grote partijen ook meer kleine spelers moeten steunen. “Er wordt veel aandacht gevraagd bij die acties, maar uiteindelijk zit Lowlands weer alleen aan tafel. Ik vind dat de grote partijen wat zouden moeten doen voor de kleinere, want zij wachten nu tot ze weer een feestje mogen geven, maar de kleinere gaan echt failliet.”

Ook een filmpje van Mediamonks waarin allerlei lege cafe’s en clubs te zien zijn wordt genoemd. “Dat zijn dingen die mij aanspreken in plaats van een gebouw die weer rood wordt. Juist iets kleiners wat op emotie inspeelt maakt meer indruk op me dan iets grootschaligs waar alleen de grote partijen van profiteren.”

Er wordt door een van de aanwezigen geopperd om leegstaande loodsen collectief te gebruiken voor clubs en organisaties om evenementen te organiseren. “Want in kleine clubs zoals de Dolly kan deze afstand gewoon niet gehandhaafd waren. Wij moeten elke avond met 80% vol zitten willen we het een beetje kunnen terugverdienen. Alleen in zulke grote loodsen kunnen wij als grote club de afstand behouden, desnoods met tape op de grond. Het enige haalbare doel wat er nu is, is dat mensen mogen dansen op hun eigen plek.”

Volledig transcript van de meet-up is aan te vragen via helena@nachtburgemeester.amsterdam — het verslag is aangevuld met reacties van mensen die niet fysiek bij de meet-up konden zijn.